HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

Producten en diensten voor het onderwijs

Sportservice Ede heeft voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs diverse producten en diensten ontwikkeld om sporten en bewegen op school te stimuleren en mogelijk te maken.

Indien hetgeen u zoekt hier niet tussen staat, neem dan gerust contact met ons op. Wellicht dat wij via maatwerk kunnen bieden wat u zoekt.

Sportieve School

Via het project Sportieve School biedt Sportservice Ede basisscholen de mogelijkheid om een vakleerkracht bewegingsonderwijs in te huren. De inzet van een vakdocent komt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs ten goede. In een tijd waarbij - in de strijd tegen overgewicht - de nadruk wordt gelegd op voldoende beweging en een gezonde leefstijl, vindt Sportservice Ede de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs van groot belang. Door goed bewegingsonderwijs leren kinderen de basisvaardigheden van bewegen, krijgen zij plezier in het bewegen en worden zij tevens door de vakleerkracht gestimuleerd ook buiten schooltijd, al dan niet in verenigingsverband, te blijven sporten en bewegen. Lees meer hierover op onze productkaart.

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een extra en aangepaste gymles voor kinderen die wat meer aandacht nodig hebben in hun motorische ontwikkeling. Goede motorische vaardigheden zijn voor een kind erg belangrijk, zij moeten in het dagelijks leven vele bewegingsvaardigheden uitvoeren en bewegingsproblemen oplossen. Lees meer hierover op onze productkaart.

Pauzesportpakket

Sportservice Ede wil met pauzesport kinderen stimuleren om ook in de pauzes en tijdens het overblijven tussen de middag op school, op het schoolplein (meer) te sporten en bewegen. Dankzij de combinatie van een slim gekozen pakket aan materiaal en bijbehorende spelkaarten met uitleg, kan een bijna eindeloos aantal spellen en sporten worden gespeeld, zonder dat het een grote investering van de school vereist is. Lees meer hierover op onze productkaart.

SAM Sportief

SAM Sportief is een project van Sportservice Ede dat zich richt op de kwaliteit van het sport en bewegen binnen het basisonderwijs. SAM staat Samen Actief Meedoen. Het project zorgt voor een impuls van sport en bewegen op de basisschool en onder basisschoolleerlingen.  In schooljaar 2014-2015 is een Pilot gehouden met 4 deelnemende scholen. Inmiddels is het Pilotjaar geëvalueerd en zijn we klaar om het definitieve project vanaf schooljaar 2015-2016 te introduceren bij de Edese scholen. Doet uw school al mee? Kijk hier voor meer informatie.