HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

Producten en diensten

Hieronder vindt u een verzameling van producten en diensten die geschikt zijn voor diverse partners, die nieuw zijn ontwikkeld of die in samenwerking met Zwembad de Peppel zijn ontwikkeld en in samenwerking worden aangeboden.

Bedrijfssport

Wat doet u als bedrijf om uw medewerkers in beweging te krijgen? Een vraag waar maar weinig bedrijven direct antwoord op kunnen geven. Met het oog op de toekomst wordt de gezondheid van uw medewerkers steeds belangrijker. Fitte werknemers zijn namelijk productiever, presteren beter en ook op het ziekteverzuim en de stresservaring heeft het een positieve invloed. Uit recente onderzoeken blijkt dat nog steeds ruim de helft van alle  olwassenen in Nederland te weinig bewegen. Sportservice Ede en Zwembad de Peppel willen hier een vuist tegen maken en bieden u diverse mogelijkheden om binnen uw bedrijf aandacht aan te besteden aan bedrijfssport. Van advisering tot het uitvoeren van activiteiten; er is van alles mogelijk! Lees meer hierover op onze productkaart.

Beweegprogramma BRAVO

Bewegen is niet alleen een doel op zich. In veel situaties kan het letterlijk in beweging komen ook een bijdrage leveren aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een re-integratie- of in een gedragsveranderingtraject. Het Beweegprogramma BRAVO is gericht op het letterlijk en figuurlijk ‘in beweging brengen’ van de deelnemers om zo uiteindelijk het beoogde doel te behalen. Door ons hierbij niet alleen op het beweegaspect, maar ook op de andere leefstijlfactoren te richten, bereiken wij met deze aanpak goede resultaten. Lees meer hierover op onze productkaart.

Seniorensport

Net als voor iedereen is een actieve leefstijl ook voor senioren van groot belang. Kwaliteit van het leven is voor senioren zeer belangrijk, of ze nu zelfstandig of in een zorgcentrum wonen. De senioren van nu beschikken vaak over veel vrije tijd en brengen die op een andere wijze door dan vroeger. Deze groep is bovendien veelal fitter en vitaler, mobieler en ook zelfstandiger dan voorgaande generaties. Sportservice Ede heeft verschillende projecten en diensten waarmee zij een rol kan spelen om senioren in hun behoefte te voorzien. Lees meer hierover op onze productkaart.

Peuterfit

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewegen! Door vroegtijdige signalering en adequate interventies kun je achterstanden in de motorische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende gewichtsproblemen voorkomen. Het project “Peuterfit!” van Sportservice Ede is speciaal ontworden voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Op een veelzijdige en leuke manier kunnen deze kinderen kennismaken met verschillende bewegingsgebieden, gestimuleerd door een bewegingsconsulent, de leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagopvang en ook de ouders. Lees meer hierover op onze productkaart.

Evenementen

Sportservice Ede levert met regelmaat een sportieve bijdrage aan zowel grote als kleine evenementen in de regio Food Valley. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren en/of uitvoeren van een Koninginnedagactiviteit, Sportevent, straatvoetbalevenement, Schoolsport Olympiade of de opening van een nieuwe speeltuin. Ook andere evenementen behoren tot de mogelijkheden. Lees meer hierover op onze productkaart.

Natte Gymnastiekles en Zwem MRT

Zwembad de Peppel en Sportservice Ede bieden scholen uit Ede verschillende mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met de zwemsport, te leren zwemmen of te recreëren in het water. Per september 2012 vervalt de subsidie voor het schoolzwemmen, hierdoor is het voor veel scholen niet meer vanzelfsprekend om nog schoolzwemmen aan te bieden. Dat is jammer! In een waterrijk land als Nederland is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de zwemsport, leren zwemmen en daarna ook vooral blijven zwemmen. Zowel voor het plezier als voor hun veiligheid. Daarnaast biedt het water perfecte mogelijkheden voor het aanleren, oefenen en verbeteren van verschillende motorische vaardigheden waardoor het een perfecte aanvulling vormt op het bewegingsonderwijs. Lees meer hierover op onze productkaart.