HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Activiteitenfonds 

Het Activiteitenfonds is door de gemeente in het leven geroepen met als doel het versterken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Ede. Het fonds geeft hier uitvoering aan door de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een cursus uit het bestaande aanbod van het fonds of door een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen voor deskundigheidsbevordering en PR-acties.

Criteria
Sportservice Ede geeft uitvoering aan het activiteitenfonds voor de sport. Dit geld is bedoeld voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die actief zijn binnen sportverenigingen en het ondersteunen van PR acties voor sportverenigingen. Uiteraard zitten er voorwaarden aan het gebruik van het activiteitenfonds voor sportverenigingen. Hieronder een kort overzicht:

  • De cursus of opleiding wordt gevolgd door een vrijwilliger die is aangesloten of actief is bij een sportvereniging in de gemeente Ede.
  • Deze vrijwilliger ontvangt niet meer dan de maximale vrijwilligersvergoeding.
  • Een vereniging moet een aanvraag doen. Een individu kan geen aanvraag doen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds.
  • Alleen cursussen van gecertificeerde cursusinstituten worden vergoed.
  • Bij PR acties moet duidelijk zijn wat het doel is en waar de aangevraagde bijdrage voor bedoeld is.
  • Sportservice Ede besluit in alle gevallen waarin deze criteria niet voldoen, of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.

Vergoedingen
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u na afloop van de cursus of PR actie uw toegekende vergoeding declareren. Het activiteitenfonds keert bijdrages alleen op declaratiebasis uit. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing op vergoedingen uit het activiteitenfonds:
a. Eenmalige PR acties

  • Tot een maximum van € 500,00 per 2 jaar per organisatie.

b. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

  • Sportverenigingen kunnen aanvragen indienen met een maximum van € 750,00 per vereniging, per jaar (dit is inclusief alle deskundigheidsbevordering, maar exclusief eenmalige PR acties).
  • Herhalingscursussen worden slechts voor 50% vergoed uit het fonds, 50% moet door de vereniging zelf worden betaald.
  • Reiskosten van vrijwilligers kunnen niet bij het fonds worden gedeclareerd.

Aanvraag doen?
Wanneer u in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds of een vraag hierover hebt, kunt u het ingevulde aanvraagformulier mailen naar verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of opsturen naar:
Sportservice Ede
t.a.v. Verenigingsadvies
Postbus 172
6710 BA EDE

U kunt ook altijd contact opnemen met Sportservice Ede voor uw vragen via 0318-692506.

Hieronder vindt u de aanvraag- en declaratieformulieren:

Aanvraagformulier activiteitenfonds, individuele cursus (deskundigheidsbevordering)

Aanvraagformulier activiteitenfonds, gezamenlijke cursus (deskundigheidsbevordering)

Aanvraagformulier activiteitenfonds (PR actie)

Declaratieformulier activiteitenfonds individuele cursus (deskundigheidsbevordering)

Declaratieformulier activiteitenfonds gezamenlijke cursus (deskundigheidsbevordering)

Declaratieformulier activiteitenfonds (PR actie)