Compensatie verenigingen vanwege coronavirus?

We krijgen veel vragen van sportverenigingen over de coronacrisis en de gevolgen voor de sportverenigingen. et dit bericht proberen wij zoveel mogelijk met u te delen wat wij nu weten.

Maatregelen
De richtlijnen en adviezen zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) gelden ook voor de gemeente Ede als uitgangspunt. De maatregelen die gelden voor de sport zijn als volgt (update VSG 24 maart)
Tot 6 april:
– Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
– Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
– Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
– Op bovenstaande kan op basis van de Noodverordening worden gehandhaafd;
– Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;

Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.
Tot 1 juni: Samenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Kijk voor de meest actuele informatie op:
www.rivm.nl voor actuele informatie over het coronavirus.
www.rijksoverheid.nl voor alle maatregelen en veel gestelde vragen en antwoorden.

Landelijke compensatieregeling(en)
De VSG is samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport, volop bezig met de volgende compensatievraagstukken:
– Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
– Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
– Verdere derving van huurinkomsten voor gemeenten of verenigingen. Er zou een brede compensatieregeling kunnen komen.

Eén maatregel is op 26 maart 2020 inmiddels aangekondigd: “Sportverenigingen en– stichtingen kunnen een eenmalige uitkering krijgen via het Noodloket.” Via dit noodloket van Economische Zaken kunnen sportverenigingen en -stichtingen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket.

VSG verwacht op korte termijn meer duidelijkheid over of er nog andere regelingen voor de sport(verenigingen) komen. Wij zullen u daarover uiteraard informeren zodra daar meer over bekend is.

Gemeentelijke compensatieregeling(en)
Er komen bij de gemeente Ede vanuit veel verschillende branches vragen binnen over financiële compensatie. De gemeente is deze vragen aan het inventariseren om tot lokale maatregelen te komen, die aanvullend zijn op de rijksmaatregelen. Dit geldt mogelijk ook voor de sportverenigingen. Als hierover meer duidelijkheid is informeren wij u.

Informatie
Aan u de vraag of u bij de gemeente Ede (Dennis Zwartkruis) kunt aangeven in hoeverre u tegen (acute) problemen aanloopt, zodat de gemeente Ede dit mee kan nemen in haar inventarisatie. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u vanzelfsprekend heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,

Jan Randewijk, voorzitter Sportforum Ede
Dennis Zwartkruis, beleidsadviseur Sport Gemeente Ede
Ronald ter Hoeven, directeur/bestuurder Sportservice Ede