Start Talentontwikkeling Ede

Graag stel ik mij eerst even voor. Mijn naam is Sebastiaan Kuijper en vanaf 1 oktober jl. ben ik gestart bij Sportservice Ede als Consulent Talentontwikkeling binnen het team Sport & Bewegen. Een nieuwe functie waarin ik aan de slag ga met het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor sport- en beweegtalenten waarin kinderen en jongeren met zoveel mogelijk verschillende sporten kennismaken, zodat ze vroeg kunnen ontdekken waar hun talent ligt.
Ik ga aan de slag met vraagstukken als: Hoe leren we de kinderen goed/ beter bewegen? Hoe zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen? Hoe kunnen sport en onderwijs elkaar versterken? Hoe gaan de (ambitieuze) sportverenigingen om met talentherkenning- en identificatie?

Deze functie combineer ik met mijn werkzaamheden als sportmanager/talentbegeleider binnen Topsport Gelderland, waarbij ik in de afgelopen 10 jaar een breed netwerk in sport, onderwijs en gezondheid heb opgebouwd binnen de regio Vallei.

In opdracht van de gemeente Ede hebben Sportservice Ede en Topsport Gelderland nu de handen ineen geslagen binnen het onderwerp talentontwikkeling. Vanuit de Gelderse visie op sport- en beweegtalent geldt een aanpak op het bewegingsonderwijs en de sportvereniging. Vanuit mijn rol zal ik mij met name richten op de sportverenigingen in Ede waarin talentherkenning- en ontwikkeling de belangrijkste thema’s vormen.

Er kan veel gedaan worden in de sportomgeving om alle kinderen hun sport- en beweegtalent optimaal te laten ontwikkelen. Van het bieden van een veilig klimaat en een goede pedagogische-didactische aanpak, tot het inrichten van de jeugdopleiding zodanig dat kinderen niet aan ‘volwassensport voor kinderen’ doen. Er zal moeten worden aangesloten bij de belangstelling, belevingswereld en ontwikkelfasen van kinderen. Om dat te organiseren zijn veel verschillende interventies denkbaar.

Talentontwikkeling is essentieel binnen het ecosysteem van sport. Sport is leuk, ontspannend en sociaal. Maar er stoppen veel kinderen met sporten wanneer ze de pubertijd bereiken. Met het herkennen van talent kiezen kinderen eerder voor de juiste sport of bewegingsvorm, waardoor de interesse en motivatie om langer te bewegen, blijft. De talentfocus is dé manier om beweegmotivatie aan te wakkeren bij kinderen. Daarnaast levert het beleid op lange termijn meer toptalenten op die dan weer als inspiratie gelden en zo is de cirkel rond.

In november ben ik gestart met een ‘omgevingsscan’ waarin ik in kaart breng binnen welke (deel) gebieden van de gemeente Ede kansen liggen qua samenwerking tussen sport en onderwijs. Hierbij kom ik graag in contact met sportverenigingen die in kader van talentontwikkeling een rol willen spelen. Daarnaast ben ik ook gestart met het uitzetten van een onderzoek naar het leerklimaat van de jeugdopleiding van 8 sportverenigingen in Ede. Hierbij wordt de Leerklimaat Monitor ingezet welke vanuit drie perspectieven (sporters, ouders en trainers) onderzoekt hoe de lerende omgeving wordt ervaren. Met die uitkomsten zal ik samen met de vereniging aan de slag gaan om een optimale leeromgeving voor sporters te creëren.

Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen om meer te weten over het onderwerp talentontwikkeling.

Sebastiaan Kuijper
Consulent Talentontwikkeling, Sportservice Ede
sebastiaan.kuijper@sportservice-ede.nl
06 46257126

 

TONNIE IN FINLAND: Trainingsprogramma voor sportmanagers

"Zoals sommige van jullie wel weten heb ik, in het kader van het S2a-project vorige maand in Finland, deelgenomen aan pilot trainingsprogramma voor sportmanagers/-bestuurders. Voor mij een unieke kans om mijn competenties te verfrissen en laten aansluiten op de veranderende sportsector. Ook was het een uitgelezen kans om kennis te maken met sportmanagers uit allerlei verschillende Europese landen.
 
"Het was het een ervaring om nooit te vergeten. Een week lang optrekken met 40 mensen die je niet kent en een training (in het Engels) volgen was best spannend. De training vond plaats In Vierumaki (het Papendal van Finland), midden in de bossen en aan een heel groot meer. Aan dit meer was ook mijn hut. Deze deelde ik met een Fransman, een Bulgaar, een Italiaan en een Engelman. Gezellige gasten maar soms iets te gezellig #veelbier #totlaatindenacht.
 
De training richtte zich op vijf gebieden:
1. Strategic Decision,
2. People,
3. Resources,
4. Operations,
5. Sport Processes and Activities.
 
Elke dag werd er van 9.30 -17.00 uur een thema behandeld. Dit in de vorm van onderwijs, casussen en presentatie. Behoorlijk pittig dus, maar zeker verfrissend! In de avonden hadden we de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals, tennis, golf, fitness, etc. Daarna hapje eten en lekker naar bed. Al met al een hele intensieve week, waarbij ik een hoop geleerd heb en het zeker een meerwaarde vond voor mijn persoonlijk ontwikkeling.
 
Dus mocht je kans krijgen/zien om eens een training in het buitenland te volgen; IK ZEG DOEN!!"

Wil je de foto's bekijken van Tonnie's ervaring? Dat kan door hier te klikken!

Team Communicatie maakt comeback

Dat waren een paar pittige maanden voor het team Communicatie. Er ging een Jessica weg en er kwam ook weer een Jessica bij. Een goed moment om eens te kijken naar alle taken die op het bordje van het team lagen. Deden we wel de juiste dingen? Konden we iets veranderen aan het gevoel van te hoge werkdruk? Na een paar goede gesprekken volgde een analyse en een plan van aanpak voor de toekomst.  Er staan veranderingen  op stapel. We zullen de belangrijkste veranderingen met je delen.

Onze ambities:

We willen een bruisende ontmoetingsplaats zijn voor alle collega’s. Door samen te werken, goede discussies en door elkaar te inspireren, brengen we nieuwe energie in onze communicatie. We bedenken de communicatie niet ‘van achter een bureau’, maar in cocreatie met collega’s,  samenwerkingspartners en onze ‘klanten’.

We willen een verbindende schakel zijn tussen de binnen- en de buitenwereld. Wij weten wat er speelt, signaleren trends en zorgen ervoor dat onze collega’s communicatief adequaat kunnen handelen. We geven pro-actief advies.

We willen door goede en relevante communicatie de verbinding en het vertrouwen tussen alle collega’s nog meer stimuleren.

Deze ambities gaan we waarmaken door:

Een nieuwe teamindeling: We streven ernaar om per november 2017 de eerste uitbreiding te realiseren en vanaf januari 2018 weer op volle sterkte te zijn. De nieuwe communicatierollen zijn:  interne communicatieadviseur,  projectadviseur en een on-en offline copywriter.

In het kader van duurzaamheid zullen we al onze printuitingen goed bekijken. Waar mogelijk stappen we over op digitale communicatie.

Bij elk project willen we adviseren over de juiste communicatiemiddelen. Daarin gaan we afwijken van de standaardproducten en meer creativiteit inbrengen.

We houden een communicatiekalender bij. Zo kunnen we ver van te voren zien welke activiteiten er spelen. En hoe we daar de beste communicatie op zetten. Voor collega’s is het een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dan activiteiten tijdig worden aangemeld.