HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Ledenwerving en -behoud

Sport is één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding. Toch is de laatste jaren de concurrentie van andere hobby's, de ongeorganiseerde sport en de commerciële sportaanbieders sterk toegenomen. Sporters zijn kritische consumenten geworden, die waar willen voor hun (contributie)geld. Aan uw vereniging de uitdaging om de bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven.

Sportverenigingen komen steeds meer onder druk te staan door stijgende kosten en veranderende vrijetijdsbesteding van huidige en potentiële leden. Het behouden van de huidige leden en het verkrijgen van nieuwe leden is van essentieel belang wil een vereniging op de langere termijn levensvatbaar blijven. Het bestuur van een vereniging zal zich moeten vragen op welke wijze de vereniging zijn huidige leden kan behouden en hoe men zo effectief mogelijk nieuwe leden kan werven. Ledenwerving en –behoud zou een structureel proces moeten zijn binnen uw vereniging.

Wanneer u bovenstaande leest, vraagt u zich dan niet af of deze processen binnen uw vereniging goed geregeld zijn? Houdt u geregeld open trainingen en hoe is het ledenverloop in de afgelopen 5 jaar gelopen? Allemaal vragen die u terecht mag stellen. Het aantal leden bepaalt vaak toch het bestaansrecht van een vereniging. Reden te meer om eens kritisch naar uw eigen vereniging te kijken.

Op de volgende pagina's kunt u meer informatie vinden over de volgende thema's: