Lokaal Sportakkoord maakt sport voor vluchtelingen bereikbaar

Regeling voor sportaanbieders in bijdrage lidmaatschapskosten

Ede – De werkgroep Sportakkoord Ede biedt sportaanbieders in de gemeente Ede een tegemoetkoming in de lidmaatschapskosten voor vluchtelingen die graag willen sporten en bewegen. De regeling is in het leven geroepen om sport en bewegen bereikbaar te maken voor het groot aantal vluchtelingen dat de afgelopen half jaar naar Nederland en ook Ede is gekomen. Het gaat om mensen die nog in de asielprocedure zitten en geen status hebben.

Meerdere sportaanbieders hebben bij de werkgroep Sportakkoord Ede aangegeven graag een aanbod te verzorgen voor vluchtelingen in deze gemeente. Dat heeft de werkgroep doen besluiten een regeling in het leven te roepen. Voor lidmaatschap van de vereniging is een vergoeding van maximaal € 25,00 per maand beschikbaar. Een bijdrage is mogelijk voor een periode tot uiterlijk 31 december 2022. Vanuit het Lokale Sportakkoord is maximaal € 15.000 beschikbaar voor deze regeling.

LOKAAL SPORTAKKOORD
Het Lokale Sportakkoord Ede is in 2019 tot stand gekomen in samenwerking met diverse sport- en welzijnsorganisaties en de gemeente Ede. Doel van het Sportakkoord is het stimuleren van sport- en beweeginitiatieven met een financiële bijdrage. In de afgelopen jaren zijn mede door een bijdrage diverse initiatieven tot stand gekomen zoals de Beweegtuin in Lunteren of de Bootcamproute op Sportpark de Peppel. Eén van de pijlers in dat akkoord is ‘Inclusief Sporten en Bewegen’. Daar past de nu ingestelde regeling naadloos bij.

Er is vanuit het Lokale Sportakkoord Ede ook dit jaar nog geld beschikbaar ter ondersteuning van initiatieven die sport en bewegen bevorderen. Meer informatie is te vinden op de pagina Sportakkoord. Hier is voor sportaanbieders ook het formulier terug te vinden om een aanspraak te maken op een bijdrage in de lidmaatschapskosten. Wie vragen heeft of meer informatie wil kan een mail sturen naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl. In september volgt er ook nog een bijeenkomst over de brede mogelijkheden van het Lokale Sportakkoord.