Nieuwe duurzame gymzaal in Enka-wijk klaar voor gebruik

Negentig zonnepanelen op het dak, gasloos gebouwd en passend in het monumentale karakter van de Enka-wijk dat doet denken aan de oude fabriekspanden. De nieuwe duurzaam gebouwde Enka-gymzaal is klaar voor gebruik. Vanaf begin april kan het basisonderwijs er in en in de avonduren is de zaal ook beschikbaar voor verenigingen en buitenschoolse opvang.

De oplevering is het sluitstuk van de wens van de gemeente Ede om in de nieuwbouwwijk een sportvoorziening te realiseren. Sportservice Ede beheert en verhuurt het gebouw. Bij de bouw heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. Op het dak van het gebouw liggen negentig zonnepanelen, genoeg om het electriciteitsgebruik te dekken. Ook aardgas wordt er niet meer gebruikt. De warmte komt binnen via Warmtebedrijf Ede.

Het gymonderwijs kan uitstekend uit de voeten met de moderne inrichting en gevarieerde sportmaterialen. Een uitstekende basis voor de brede motorische ontwikkeling van kinderen.

CNS basisschool de Ontdekking wordt één van de eerste gebruikers van de gymzaal. Zodra binnensportaccommodaties weer open mogen kan de zaal ook door anderen gehuurd worden. Reserveren kan via de afdeling verhuur van Sportservice Ede.