HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Open Club

Alle bestuurders willen het wel: een moderne gezonde vereniging waarin de kernactiviteit centraal staat met een fantastische cultuur en sfeer, betrokken en enthousiaste leden, niet alleen veel maar ook professionele vrijwilligers en bovendien financieel krachtig vanwege de aantrekkelijkheid voor sponsoren.

De maatschappelijke rol van een vereniging is niet meer weg te denken. Om het bestaansrecht van een vereniging en de relevantie bij partners te vergroten is het belangrijk na te denken over de maatschappelijke rol die een vereniging kan vervullen. De term Open Club komt dan al snel om de hoek kijken. Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in.

De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie (indien die in eigen beheer is). Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Een open club kan een individuele vereniging zijn maar veelal is de open club een samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. een sportpark) en/of andere (commerciële) sportaanbieders en/of playgrounds/courts/pleintjes/buurtwerk (juridische entiteit is niet leidend).

Subsidiebeleid
Veel gemeenten willen hun subsidiebeleid rondom sport en bewegen verbinden aan de mate van maatschappelijke betrokkenheid van de sportverenigingen die hier gebruik van maken. Dat betekent een omslag voor veel verenigingen. Ook in de gemeente Ede is dat sinds 2016 het geval. Een deel van de beschikbare subsidie wordt toegekend op basis van de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. Worden er door de vereniging activiteiten in de wijk georganiseerd? Is er voor allerlei doelgroepen sportaanbod? Is het aanbod in de kantine gezond? Er zijn nog veel meer voorbeelden beschikbaar. Ook is er dus een kleine financiële prikkel om iets te doen op maatschappelijk vlak.

Meer informatie
Uiteraard willen wij vanuit Sportservice Ede u als vereniging graag ondersteunen bij het oppakken en uitstralen van de open club gedachte. U kunt voor ondersteuning altijd een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een buurtsportcoach uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, projectleider ontwikkeling en uitbreiding, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.

Onderzoeksrapport Muzus, Open clubs in Gelderland