Ede doet mee

Subsidieregeling ‘Meer Kinderen Meedoen’ en ‘Meer Volwassenen Meedoen’

De regelingen ‘Meer Kinderen Meedoen’ en ‘Meer Volwassenen Meedoen’ zijn voor kinderen van 6 t/m 17 jaar en voor volwassenen die een laag inkomen hebben en de financiële mogelijkheden niet hebben om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, recreatie of cultuur. De gemeente Ede biedt u, indien u hiervoor in aanmerking komt, een tegemoetkoming van 150 euro per persoon per jaar aan. Dit bedrag kunt u besteden aan sportieve, culturele of recreatieve activiteiten. Gebruik deze tegemoetkoming bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging of een abonnement op de sportschool!

Wilt u weten of u en/of uw gezinsleden in aanmerking komen voor deze subsidieregeling? Op de website www.ededoetmee.nl is meer informatie te vinden. Ook het aanbod aan activiteiten en het besteden van de tegemoetkoming vindt via deze website plaats.