HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

IKSport audit

IKSport is een model waarmee een objectief beeld kan worden verkregen over het functioneren van de vereniging. IK staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportvereniging. De vereniging wordt breed doorgelicht aan de hand van zeven verschillende thema’s. Door het voeren van deze kwaliteitsmeting krijgt de vereniging een beeld van haar huidige situatie en haar sterke en zwakke punten.

Het verenigingsbestuur vraagt zichzelf wel eens af hoe de vereniging er voor staat. Ze willen weten hoe het met de kwaliteit van de vereniging is. Door deze toets krijgt de vereniging inzicht in de onderdelen die goed functioneren, en die verbeterd zullen moeten worden in de toekomst. Het doel van de IKSport audit is om de huidige kwaliteit en het functioneren van de vereniging in kaart brengen en adviezen te geven om te komen tot verbetering hiervan.

Wat houdt een IKSport audit in?
Verenigingen worden door middel van het IKSport model op de volgende onderdelen getoetst:

  • Strategische planning & Marketingmanagement
  • Procedures & Interne communicatie
  • Externe communicatie & Image building
  • Clubsfeer & Clubcultuur
  • Management & Structuur
  • Vrijwilligersbeleid & Personeelsbeleid
  • Kantine en accommodatie (optioneel)

De toets bestaat uit twee onderdelen. Als eerste zal de IKSport vragenlijst in een gesprek met een brede afvaardiging van uw vereniging (minimaal 2 bestuursleden, 1 trainer en 1 ouder of lid) worden ingevuld. De informatie uit zowel het gesprek als de vragenlijst worden vervolgens samengevoegd tot een adviesrapport dat gebasseerd is op de specifieke situatie van uw vereniging. In dit rapport staat de huidige situatie beschreven en zijn aanbevelingen opgenomen
 
Een IKSport audit bij uw vereniging?
Wanneer u geïnteresseerd bent in het afnemen van een IKSport audit binnen uw vereniging, kunt u contact opnemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.

Voorbereidingsdocument voor een IKSport audit (voor verenigingen)