HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Algemeen verenigingsbeleid

Sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met een (snel) veranderende en steeds complexer wordende omgeving. De veranderende rol van de overheid, een afname van het aantal beschikbare vrijwilligers, het gebrek aan financiële middelen en de tendens tot professionalisering zijn enkele voorbeelden van veranderingen waar verenigingen mee geconfronteerd worden. Daarnaast blijkt dat, naarmate een vereniging groter wordt, het ‘runnen’ van de vereniging ingewikkelder wordt. Een algemeen verenigingsbeleidsplan biedt hierbij houvast aan een vereniging.

Een algemeen verenigingsbeleidsplan omvat het totale beleid van de vereniging. In zo'n beleidsplan gaat het om het aanbrengen van continuïteit, samenhang en professionaliteit binnen de vereniging. Belangrijk is om duidelijkheid en overzicht te scheppen in de structuur van de vereniging, zodat bestuurders, vrijwilligers en leden weten waar de vereniging naartoe gaat en voor staat.

Sturing
Naast het geven van inzicht in samenhang en structuur van de vereniging is het beleidsplan een ‘besturingsinstrument’. Voor de bestuurder zelf is het een houvast en toetsingsinstrument voor de te volgen richting, voor de leden geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Met andere woorden, het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in de vereniging wordt vormgegeven. Een verenigingsbeleidsplan wordt doorgaans opgesteld voor een periode van 3 tot 5 jaar.

Hoe zet u een beleidsplan op?
Het opzetten van een beleidsplan is onder te verdelen in een aantal fasen. De volgende fasen
worden binnen een beleidsplanproces onderscheiden:

  • Inventarisatie huidige situatie
  • Omschrijving wenselijke situatie / bepalen doelstellingen
  • Genereren alternatieven en het maken van (een) keuze(n)
  • Haalbaarheid en draagvlak bepalen
  • Uitvoering
  • Evaluatie

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen bij het opstellen en/of aanpassen van uw verenigingsbeleidsplan.

Format voor een beleidsplan

Stappenplan beleidactieplan

Handboek verenigingsbeleidsplan