HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Sponsorplan

Inkomsten via sponsoring kunnen voor een vereniging een welkome aanvulling zijn op het budget. Net zo goed als vrijwilligers kunnen ook sponsors er voor zorgen dat de vereniging draaiende blijft. Het belangrijkste doel van sponsoring is om financieel krachtiger te worden. Een sponsorplan zal dus gericht moeten zijn op potentiële sponsors. De vereniging zal voor sponsors het aantrekkelijkst zijn als zij een goed sponsorpakket aanbiedt. De sponsor wil via deze weg zijn imago te versterken. In een sponsorplan zal dus vastgelegd worden wat de wederdiensten zijn voor de sponsor.

In eerste instantie wordt bij sponsoring gedacht aan de financiële vergoeding die verenigingen van sponsors ontvangen in ruil voor een advertentie in bijvoorbeeld het clubblad. Dergelijke financiële bijdragen zorgen direct voor meer slagkracht. De contributies kunnen laag blijven de continuïteit op financieel gebied blijft gewaarborgd.

Niet alleen financieel!
Het financiële aspect is echter niet de enige reden waarom een vereniging sponsors kan gebruiken. Door sponsors aan de vereniging te binden, laat een vereniging namelijk zien dat er draagvlak in de gemeenschap is voor hun vereniging. Daarnaast kunnen verenigingen vaak ook leren van bedrijven met het oog op bijvoorbeeld de professionalisering van de organisatiestructuur,  het opzetten van beleid of het bijhouden van de financiën. Kortom, sponsoring is niet een puur financieel verhaal is voor een vereniging, maar de uitstraling naar de gemeenschap, immateriële sponsoring (zoals naamsvermelding op websites en/of in kranten) en de kennis en draagkracht van bedrijven kunnen net zo zwaar wegen voor een vereniging.

Sponsorplan
Sponsoring vraagt van de sportbestuurder een gedegen aanpak. Door het hebben of opstellen van een sponsorplan heeft uw vereniging een leidraad om met dit onderwerp aan de slag te gaan en geeft de kaders op welke wijze de vereniging tegen sponsoring aankijkt. Om tot een eigen verenigingssponsorplan te komen, zal systematisch gewerkt moeten worden. Sportservice Ede heeft hiervoor een stappenplan opgesteld, dat onderaan deze pagina te downloaden is.

Ondersteuning
Het opstellen van een sponsorplan is niet voor iedereen even gemakkelijk. Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen om met het onderwerp sponsoring aan de slag te gaan binnen uw vereniging.

Stappenplan sponsorplan

Model sponsorovereenkomst

Toelichting model sponsorovereenkomst

Presentatie Bob van Oosterhout - nieuwe sponsormethoden

Presentatie themabijeenkomst 8 april - Sponsoring in 2015