HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Werven van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een sportvereniging. Hoewel vrijwilligers voor sportverenigingen (en andere organisaties) hard nodig zijn en het sporten mogelijk maken, draaien veel verenigingen draaien op een (te) kleine groep vrijwilligers.

Veel verenigingen klagen daardoor over een gebrek aan kader, maar slechts weinige pakken de werving gestructureerd aan. Om dit probleem te ondervangen, heeft Sportservice Ede voor sportverenigingen een stappenplan opgesteld om de werving van vrijwilligers gestructureerd aan te pakken.

Stappenplan
Om op een effectieve en gestructureerde wijze vrijwilligers te werven, is het belangrijk om volgens een stappenplan te werken bij het werven van vrijwilligers. Het stappenplan dat Sportservice Ede gebruikt hiervoor bestaat uit de volgende stappen:

  1. Bepaal het doel dat u heeft met betrekking tot de vrijwilligerswerving. Stel dit doel zo concreet mogelijk vast (SMART).
  2. Breng het vrijwilligerswerk positief onder de aandacht. Laat zien dat vrijwilligerswerk leuk en uitdagend is en dat het door iedereen wordt gewaardeerd.
  3. Breng alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging in beeld en koppel hieraan de huidige vrijwilligers. Zo zie je waar vacatures zijn. Belangrijk is ook om alle taken te voorzien van een taakomschrijving en tijdsbesteding.
  4. Stuur aan alle leden (en ouders van jeugdleden) een brief of e-mail met de aankondiging dat zij worden benaderd door de vereniging.
  5. De daadwerkelijke uitvoering. Alle leden worden persoonlijk (via telefoon is vaak het beste) benaderd en gevraagd om een vrijwilligerstaak binnen de vereniging op te pakken. Zorg ervoor dat alle gegevens (dus niet alleen de nieuwe vrijwilligers, maar ook de mensen die aangeven incidenteel iets te willen doen) worden geregistreerd!
  6. De nieuw geworven vrijwilligers begeleiden en laten starten met hun nieuwe taak. Begeleiding hierbij is essentieel!
  7. Evalueer hoe de wervingsactie is gegaan, is het vooraf opgestelde doel behaald en zijn er nog vacatures die ingevuld moeten worden?

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT)

Het hoofddoel van de methode "Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd" (ontwikkeld door Méér in Kortere Tijd) is dat leden meer vrijwilligerstaken gaan uitvoeren. Binnen iedere sportvereniging is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van commissielid tot scheidsrechter of jurylid, een vereniging kan niet zonder hen. Door veranderingen in de maatschappij is en wordt het echter steeds lastiger voor de vereniging om vrijwilligers te werven én te behouden. Steeds minder mensen vinden de tijd om zich vrijwillig in te kunnen zetten, door drukte met werk en privé. Het blijkt echter dat ruim 80%  van de leden van een sportvereniging bereid is om iets te doen voor de vereniging.  Een ontwikkeling die vraagt om een andere manier van het kijken naar vrijwilligerswerk.

Het hoofddoel van de methode MVKT is dat verenigingsleden meer vrijwilligerstaken gaan uitvoeren door middel van een praktijkgerichte methode die voor iedere vereniging uitvoerbaar is. Het doel van de methode is bereikt, indien er na een periode van enkele maanden meer leden vrijwilligerswerk voor de vereniging gaan doen. Het achterliggende doel kan per situatie verschillen. Voor een vereniging kan de nadruk bijvoorbeeld meer liggen op deskundigheidsbevordering doordat er meer deskundige vrijwilligers zijn. De Gelderse Sport Federatie is de lokale licentiehouder van dit product en hier werken wij mee samen.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning en advies - ook over de methode "Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd" een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Vrenigingsadvies en Pojecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen om met het onderwerp vrijwilligerswerving aan de slag te gaan binnen uw vereniging.

Vrijwilligerswerving

Leidraad voor vrijwilligerswerving