HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Bouw en onderhoud van de accommodatie

Wanneer een vereniging (in de gemeente Ede voornamelijk buitensportverenigingen) een vaste buitensportaccommodatie gebruikt, hebben zij vaak ook een rol bij het onderhoud. Daarnaast beschikken deze verenigingen ook over kantines en kleedaccommodaties in eigen beheer. Al deze zaken brengen veel verantwoordelijkheid mee voor een vereniging.

Onderhoud, beheer en exploitatie
In de gemeente Ede valt het onderhoud en beheer van de sportaccommodatie onder gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de vereniging. Vaak hebben verenigingen dan ook een onderhouds- of beheerscommissie. Vaak bestaat zo’n commissie uit vrijwilligers die in het dagelijks leven werkzaam zijn in de bouw of daar affiniteit mee hebben.

Toch zijn beheer en onderhoud meestal niet de meest geliefde klussen bij een vereniging. Om dit als vereniging goed aan te pakken, is het aan te bevelen een meerjarenplanning voor het onderhoud en beheer van de verenigingsaccommodatie op te stellen. Een dergelijk plan geeft de vereniging houvast bij het plannen en uitvoeren van het meerjarenonderhoud en voorkomt dat de vereniging voor verrassingen komt te staan.

De exploitatie (de verhuur aan derden) valt meestal ook onder deze commissie. Wanneer u als vereniging de hoofdgebruiker bent van de accommodatie, dan kunt u uw accommodatie ook beschikbaar stellen aan scholen, bso's of kinderopvang. Op deze manier kunt u extra inkomsten genereren, die u kunt gebruiken om de kosten van het onderhoud te dekken.

Nieuwbouw en verbouw
Bij nieuw- en/of verbouw van verenigingsaccommodaties komt veel kijken. Allereerst dient er een gedegen plan van aanpak te komen, dat als richtlijn dient voor het (ver)bouwen van de accommodatie. Als onderdeel daarvan moet een programma van eisen worden opgesteld. Verder moeten de bouwplannen voldoen aan allerlei sporttechnische en bouwkundige eisen en voorschriften. Ook moet de financiering worden geregeld en niet te vergeten de vergunningen. Sportservice Ede kan voor uw vereniging een adviserende rol vervullen.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.

Informatie over Stichting Waarborgfonds Sport