HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Drank- en horecawet

Iedere sportvereniging die alcohol verkoopt in de sportkantine, moet voldoen aan alle eisen van de Drank - en Horecawet. Deze wet is een belangrijk instrument van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid. De wet stelt eisen aan de verkoop en distributie van alle alcoholhoudende dranken. Hieronder de belangrijkste punten uit deze wet.

Leeftijdseisen:
De leidinggevenden en de barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten houden. Aan personen beneden de 16 jaar mag geen bier en wijn verkocht worden. De leeftijdsgrens voor sterke drank (gedistilleerd vanaf 15% alcohol) ligt bij 18 jaar. Daarnaast dienen de leidinggevenden minimaal 21 jaar oud te zijn. Door een wijziging in de wetgeving zal de leeftijdsgrens per 1 januari 2014 verhoogd worden naar 18 jaar.

Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist:

  • De vereniging moet beschikken over een zogenaamd Alcoholbestuursreglement waarin alle wettelijke voorschriften en de huisregels over het verantwoord schenken van alcohol staan beschreven.
  • Een vereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar. Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet iedereen die alcohol schenkt de Verklaring Sociale Hygiëne of een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben.
  • Voor bezoekers van een vereniging met een bar moeten de uren waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar worden aangegeven

Sancties
Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet kan het bestuur en/of de leidinggevende een boete krijgen. De vergunning kan ook worden ingetrokken.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning of meer informatie een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Daarnaast kunt u kijken bij de onderwerpen Vergunningen, Cursus Sociale Hygiëne of Instructie Verantwoord Alcoholschenken kijken.