HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Ongewenste omgangsvormen

In de sport komen helaas gevallen van seksuele intimidatie voor. Sportservice Ede organiseerde op 14 november 2011 al een themabijeenkomst over dit onderwerp. Hierin werd het onderwerp besproken en kwam DVO Bennekom aan het woord over hun aanpak van deze problematiek binnen hun vereniging. Een van de zaken die tijdens deze bijeenkomst aan het licht kwamen, was dat veel verenigingen graag wat meer handvatten zouden willen hebben om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Het gaat erom dat gewenst gedrag gestimuleerd wordt en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In Veilige Handen
Werk je als vereniging met en voor minderjarigen, dan is een veilige omgeving belangrijk. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (sport)omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. En dit geldt niet alleen voor minderjarigen. Álle mensen die in de sportvereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige (werk)omgeving. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en eventueel seksueel misbruik is ook in het belang van de organisatie zelf. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt is ook van groot belang! Klik hier voor meer informatie.

Naar een veiliger sportklimaat
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom wil Sportservice Ede graag samen met verenigingen en sportbonden ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.
 
Gratis VOG
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 besloten dat de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in 2012 en 2013 gratis wordt voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Het doel van het implementeren van de VOG voor vrijwilligers binnen de georganiseerde sport is om de veiligheid voor iedereen en minderjarigen en kwetsbare groepen in het bijzonder te vergroten.

In 2012 en 2013 kunnen 50.000 vrijwilligers van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en verenigingen  een gratis VOG aanvragen. Wanneer je in aanmerking wil komen voor vergoeding, dien je het volgende te doen. Bij de aanschaf van de VOG zijn twee nummers betrokken: één nummer staat op de VOG en het andere nummer is gekoppeld aan de aanvraag. Dit laatste nummer krijgt de vrijwilliger direct als de VOG is aangevraagd. Voor vergoeding is het belangrijk om het nummer te registreren dat gekoppeld is aan de aanvraag. Hou dus een registratie bij van deze nummers, aangevuld met de datum en prijs (digitaal is goedkoper dan via de gemeente). Bonnetjes hoeven niet bewaard te worden. Meer informatie over de procedure hieromtrent vindt u hier.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.