HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Jeugdbeleidsplan

De jeugd heeft de toekomst! Dat is een veelgehoorde uitspraak in Nederland. Ook voor verenigingen geldt dit en daarom is het belangrijk om jeugd en jongeren te betrekken bij uw vereniging. De laatste jaren is het niet meer vanzelfsprekend dat de jeugd op jonge leeftijd binnenkomt bij uw vereniging en vervolgens lid blijft. Een jeugdbeleidsplan geeft u richting aan zowel sporttechnische zaken als organisatorische zaken van uw jeugdafdeling.

In het jeugdbeleidsplan worden zaken besproken die betrekking hebben op organisatie, taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen. In het plan worden algemene uitgangspunten bepaald, zoals waar de vereniging voor staat, wie welke verantwoordelijkheid heeft en waar de vereniging haar prioriteiten legt op het gebied van jeugdige leden. Het plan geeft een duidelijke lijn aan en is de basis van waaruit de vereniging haar activiteiten organiseert en actieplannen opstelt.

Opstellen van een jeugdbeleidsplan
Het opzetten van een beleidsplan is onder te verdelen in een aantal fasen. De volgende fasen
worden binnen een beleidsplanproces onderscheiden:

  • Inventarisatie huidige situatie
  • Omschrijving wenselijke situatie / bepalen doelstellingen
  • Het bedenken van acties en het maken van (een) keuze(s)
  • Haalbaarheid en draagvlak bepalen
  • Uitvoering
  • Evaluatie

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen bij het opstellen en/of aanpassen van uw jeugdbeleidsplan.

Quickscan Jeugdvriendelijkheid 'de J-score'

Format jeugdbeleidsplan