HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Sportvereniging en belastingen

Uit eerdere controles van de Belastingdienst bij sportverenigingen blijkt dat weinig clubs geheel volgens de regels werken. Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet u soms omzetbelasting betalen. Zijn er vaste trainers in dienst, dan moet u loonbelasting en premies inhouden. En organiseert u een loterij dan moet u misschien ook kansspelbelasting betalen. Maar het kan ook zijn dat u onder een vrijstelling valt.

Heeft uw club ook behoefte aan duidelijkheid over deze of andere vraagstukken? Kijk dan hieronder of het antwoord op uw vraag er tussen staat. Zo niet, neem dan contact op met Sportservice Ede en wij helpen u verder.

Contributie
De diensten die uw sportvereniging aan haar leden verricht, zijn vrijgesteld van btw. Het gaat dan om activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de sport en het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan haar leden. Over de contributie is uw vereniging dus geen btw verschuldigd. Tegelijkertijd heeft uw sportvereniging geen recht op teruggaaf van de btw die leveranciers in rekening hebben gebracht.

Inkomsten uit kantine en sportsponsoring
Veel sportverenigingen hebben naast hun hoofdactiviteit nog nevenactiviteiten zoals de exploitatie van een kantine, het maken van reclame (sponsoring), het verlenen van toegang tot wedstrijden en het verstrekken van ledenbladen (allemaal diensten), of de verkoop van artikelen (een levering). In principe moet uw vereniging dan btw in rekening brengen. Of dat inderdaad het geval is, hangt af van de hoogte van de ontvangsten uit de nevenactiviteiten. De nevenactiviteiten zijn vrijgesteld als:

  • De ontvangsten uit de bijkomende leveringen niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar (denk bijvoorbeeld aan kantine-inkomsten)
  • De ontvangsten uit de bijkomende diensten niet meer bedragen dan € 31.765 per jaar (Denk bijvoorbeeld aan sponsoring en verkoop van merchandising)
    Wanneer deze bedragen worden overschreden, dan wordt het gehele bedrag belast!

Onbelaste vrijwilligersvergoeding
De volgende vergoedingen en verstrekkingen zijn geen marktconforme beloningen, maar vrije vergoedingen of -verstrekkingen:

  • Voor vrijwilligers van 23 jaar of ouder: een vergoeding of verstrekking van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
  • Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar: een vergoeding of verstrekking van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
  • Vergoedingen of verstrekkingen van de naar redelijkheid te bepalen werkelijk gemaakte kosten

Als uw vrijwilligers deze vrije vergoedingen of -verstrekkingen krijgen, hoeft u hierover geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Ook hoeft u hiervoor geen urenadministratie bij te houden. Dus ook niet als u andere vergoedingen dan uurvergoedingen betaalt. De maximumbedragen omvatten alle betalingen én verstrekkingen dus ook bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding, behalve als u uitsluitend de in redelijkheid te bepalen kosten vergoedt.

Bron: Belastingdienst.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen op het gebied van belastingen binnen de sportvereniging.

Handreiking BTW en Sport

Sportverenigingen en belastingen