HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Provinciale subsidies

De provincie wil met haar sportbeleid investeren in een gezond, vitaal en aantrekkelijk Gelderland. Meer sportende inwoners die een gezonde en actieve leefstijl op na houden. Ook wil de provincie eraan bijdragen van Gelderland een 'Sportland' te maken en sporttalenten de ruimte geven zich tot topsporter te ontwikkelen. Om haar plannen kenbaar te maken heeft de provincie het programma 'Gelderland Sportland: Programma 2010-2016' geschreven.

Gelderland Sportland
Om de sport in Gelderland op een hoger niveau te brengen wordt de focus gelegd op tien Gelderse kernsporten. In 2010 en 2011 zijn de eerste stappen gezet voor de programmaperiode 2012-2016. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken samen aan een 'Alliantie Gelderland Sportland'. De belangrijkste doelen zijn:

  • Een sportinformatiesysteem (Sportmonitor)
  • Investeringen voor de sportinfrastructuur (sportaccommodaties voor top- en breedtesport)
  • Sportevenementen met side-events -de vorming van een kennis- en innovatienetwerk en
  • Sporttalentherkenning en -ontwikkeling

Voor de actuele stand van zaken met betrekking tot deze subsidieregeling en de beschikbare financiële middelen klikt u hier.

Subsidieregeling Vitaal Gelderland
De subsidieregeling Vitaal Gelderland, waar in het programma naar wordt verwezen, is in beginsel niet bedoeld om sportactiviteiten te subsidieëren. Op basis van deze subsidieregeling is het echter wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten die zijn gericht op 'het bevorderen van de maatschappelijke participatie'. Wanneer uw sportactiviteit hier op aansluit, dan kunt u op basis van deze subsidieregeling een subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Klik hier voor het aanvraagformulier.