HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Landelijke subsidies

Vanuit de rijksoverheid worden ook subsidieregelingen in het leven geroepen om de sportdeelname te stimuleren, accommodaties te vernieuwen/onderhouden of de sportinfrastructuur te versterken. Een van de bekendste subsidieregelingen die de afgelopen jaren is ingevoerd is de subsidieregeling 'Sport en bewegen in de buurt'. Door middel van deze subsidieregeling zijn inmiddels bijna 2700 combinatiefunctionarissen actief, die voor een deel worden gesubsidieerd door de rijksoverheid. Ook in de Gemeente Ede zijn deze combinatiefunctionarissen actief.

Naast deze subsidieregeling, voornamelijk bedoeld voor gemeenten, zijn er ook subsidieregelingen voor sportaanbieders. Een voorbeeld hiervan is de sportimpuls. Hieronder meer informatie over deze subsidieregeling.

Wat is de sportimpuls?
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij
de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. De subsidie is expliciet bedoeld om duurzame activiteiten op te zetten, die binnen 3 jaar zonder de subsidie kunnen draaien en blijven bestaan. Subsidie wordt niet verstrekt aan activiteiten en projecten die structureel subsidie nodig blijven hebben. De Sportimpuls geeft de mogelijkheid om eenmalig een bedrag tussen de € 10.000 en € 150.000 aan te vragen. Per jaar heeft het ministerie van VWS landelijk ongeveer € 10 miljoen gereserveerd.

Via de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders startklaar gemaakt om aanbod te realiseren dat in de lokale situatie gewenst is en financieel geholpen om de opstartkosten te kunnen betalen. Dit aanbod moet echter wel gebaseerd zijn op wat elders al succesvol gebleken is. Hiervoor is de Menukaart Sportimpuls in het leven geroepen.

Menukaart
Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om
succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Er zijn namelijk al veel goede en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van al dit succesvolle sport- en beweegaanbod, dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door verschillende partijen. Deze menukaart is constant aan verandering onderhevig en er zullen de komende jaren nog veel meer activiteiten en programma’s aan toegevoegd worden. De menukaart is te vinden op www.sportindebuurt.nl. Het is voor een aanvraag belangrijk om deze menukaart te bekijken, aangezien sport- en beweegaanbieders alleen een beroep op middelen uit de Sportimpuls kunnen doen als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat!

Ondersteuning Sportservice Ede
Uiteraard willen wij vanuit Sportservice Ede u graag ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie.
Wij hopen dat, mede door onze ondersteuning, er zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Ede een subsidie in het kader van de Sportimpuls zullen aanvragen. Weet u niet of uw idee voor deze subsidieregeling in aanmerking kom? Wilt u graag ondersteuning bij het uitwerken van uw idee? Wilt u gegevens uit het buurtactieplan of uit het KISS systeem? Of heeft u een andere vraag? U kunt altijd terecht bij de combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Sport en Bewegen, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318 - 69 25 06.

Meer informatie op de themapagina Sportimpuls