HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Gemeentelijke subsidies

De Gemeente Ede is van mening dat sporten een belangrijk goed is. Zij stelt daarom jaarlijks verschillende subsidies ter beschikking voor sportorganisatie, met als doel de sportdeelname van de inwoners van Ede te vergroten en de sportaanbieders te versterken.

Hieronder is een selectie van de meest relevante vormen van subsidies die door de gemeente Ede worden verstrekt weergegeven. Voor een compleet overzicht van alle subsidiemogelijkheden kunt u kijken op de website van de Gemeente Ede.

Jeugdsportsubsidie:
Het doel van deze subsidie is het bevorderen en ondersteunen van sportbeoefening. De subsidie is bedoeld voor alle sportorganisaties met leden tot 18 jaar. De subsidie is een vastgesteld bedrag per betalend jeugdlid. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen sportorganisaties die ´voornamelijk gericht op binnensport´, ´voornamelijk gericht op buitensport´ en ´overige sportorganisaties´. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de vereniging minimaal 10 betalende jeugdleden hebben, gevestigd zijn in de Gemeente Ede en zijn aangesloten bij een koepelorganisatie op het terrein van de sportactiviteit. De aanvraag voor deze subsidie kunt u doen door contact op te nemen met de afdeling sport van de Gemeente Ede via 14-0318 of via de website van de gemeente Ede.

Zwemsportsubsidie:
Het doel van deze regeling is het bevorderen en ondersteunen van zwemmen in groepsverband. Deze subsidie kan worden aangevraagd door Edese zwemsportverenigingen. De subsidie is bedoeld voor het jaarlijks in groepsverband organiseren en uitvoeren van zwemsport. De subsidie bedraagt 5/28 gedeelte van het uurtarief voor verenigingszwemmen in Zwembad de Peppel. Dat wordt vermenigvuldigd met het aantal uren op jaarbasis dat door de vereniging wordt afgenomen. Deze subsidie is alleen voor de uren die in Zwembad de Peppel worden afgenomen en aan te vragen via het formulier 'Aanvraag subsidie Sportactiviteiten'. Dit formulier is telefonisch aan te vragen bij de Gemeente Ede via 14-0318 of via de website van de gemeente Ede.

Sportevenementen:
Het doel van deze subsidie is om sportevenementen die binnen het evenementenbeleid van de gemeente Ede passen te kunnen ondersteunen met een bijdrage van maximaal € 2.500,00 per evenement. In totaal is er voor deze vorm van subsidie in 2016 € 10.000,00 beschikbaar. De sportevenementen moeten een directe link hebben met de uitgangspunten van het evenementenbeleid van de gemeente Ede. Deze subsidie vraagt u ook aan bij de verantwoordelijken van het evenementenbeleid. Meer informatie? https://www.ede.nl/digitaal-loket/product/subsidie-eenmalige-activiteit/

Maatschappelijke initiatieven:
Vanaf 2016 heeft de Gemeente Ede een nieuwe subsidievorm in het leven geroepen om de maatschappelijke activiteiten van de sportverenigingen te stimuleren. In 2016 heeft de gemeente Ede hiervoor een bedrag van € 40.000 voor gereserveerd. Dit bedrag wordt verdeeld over alle sportverenigingen die zich aanmelden en aangeven hoe zij hun maatschappelijke activiteiten invullen. Om dit in beeld te brengen is er een berekentool ontwikkeld die kijkt naar het maatschappelijk effect van de activiteit en welke impact de activiteit heeft op de capaciteit van de vereniging. Meer over deze vorm van subsidie vindt u in onderstaande presentatie. Aanvragen kan via de website van de gemeente Ede.

Jubileumsubsidie:
Een bijzondere soort waarderingssubsidie is de Jubileumsubsidie: een bijdrage van de gemeente aan de activiteiten bij de viering van een 25-, 50-, 75- en 100-jarig jubileum van verenigingen, die in de gemeente Ede gevestigd en werkzaam zijn. Deze subsidie is aan te vragen door een brief te sturen naar het college van Burgemeester en wethouders, met de vermelding van het jubileum van uw vereniging.

Aanvragen en Ondersteuning
Voor het aanvragen van subsidies bij de gemeente Ede kunt u terecht op de of via de website van de gemeente Ede. Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een buurtsportcoach uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, Projectleider, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder de presentatie van de gemeente Ede over het subsidiebeleid voor 2016.

Presentatie sportsubsidies 2016