HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Vrijwilligersverzekeringen

Een vrijwilligersverzekering is bedoeld om de risico's van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Een vrijwilligersverzekering is niet verplicht voor een sportvereniging, maar wordt wel aangeraden. Het gaat dan voornamelijk om de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Vrijwilligersverzekering Gemeente Ede
De Gemeente Ede biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve verzekering. Deze bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering en/of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de organisatie worden volledig vergoed door de gemeente. In de premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering draagt de gemeente voor maximaal € 50,00 per jaar bij. De hoogte van de premie is afhankelijk van het balanstotaal van de instelling.

Deze verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing op vrijwilligers binnen de organisatie en niet op leden of mensen in loondienst. De gemeente stelt als voorwaarde bij het collectieve pakket dat de premie loopt via een automatische incasso. U betaalt in eerste instantie zelf de premie. De gemeente zal via De Medewerker het collectieve deel aan u retour betalen. De vrijwilligerspolis is bedoeld voor organisaties die een duidelijk maatschappelijk doel hebben en werken zonder winstoogmerk. Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met Daniëlle Bor van De Medewerker via dbor@demedewerker.nl.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Naast de verzekeringen tegen lichamelijk letsel, kunnen fouten van bestuurders of toezichthouders
ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé vermogen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorziet in de bescherming van het privé vermogen, wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in hun specifieke hoedanigheid van bestuurders of toezichthouder, voor schade aan derden toegebracht als gevolg van fouten. Vaak is deze verzekering geregeld via de bond waar uw vereniging bij is aangesloten, maar kijkt u het voor de zekerheid toch nog een keer goed na!

Meer informatie
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met
een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een aantal documenten die u kunnen helpen om met het onderwerp vrijwilligersverzekeringen aan de slag te gaan binnen uw vereniging.

Inhoud vrijwilligersverzekering gemeente Ede

Verzekeringsvoorwaarden