HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Activiteiten voor ledenwerving

Er zijn veel manieren om activiteiten te organiseren om nieuwe leden te werven. Op scholen onder of na schooltijd, tijdens wijkactiviteiten of door het organiseren van een open dag. Op al deze manieren kunnen kinderen, maar ook ouders, met de sport en met de vereniging in aanraking komen. Hieronder vindt u een methode om door middel van activiteiten leden te werven. Sportservice Ede is altijd bereid om met u als sportvereniging mee te denken en samen met u activiteiten te organiseren. 

Het KVD model
Het is de bedoeling dat de basisschoolkinderen kennismaken met een sport via het KVD-model. Dit houdt in dat er drie lessen zijn tijdens schooltijd (Kennismaken), drie lessen na schooltijd in de buurt van de school (Verdiepen) en drie lessen bij de vereniging (Doorstromen). Op deze manier komen kinderen in contact met de sportvereniging. Eerst in een vertrouwde omgeving en vervolgens is het de kunst om deze kinderen zo enthousiast te krijgen dat ze op de sportvereniging komen.
 
De kennismakingslessen vinden op de school plaats en worden door trainers van de vereniging verzorgd. De (vak)leerkracht van de school, die nauw betrokken is bij alle sportactiviteiten van de kinderen, moedigt de kinderen vervolgens aan om hen (vrijwillig) te laten deelnemen aan de verdiepingslessen. Deze lessen vinden kort na schooltijd plaats op of vlakbij de school en worden opnieuw gegeven door u als sportvereniging, in samenwerking met Sportservice Ede.

Het laatste deel van dit model is het doorstromen naar de vereniging. De doorstromingslessen vinden plaats op de accommodatie van de vereniging. Deze lessen worden opnieuw door trainers van de vereniging verzorgd. Na de laatste doorstromingsles doet de vereniging de kinderen een aanbod om lid te worden. Doordat de vereniging op deze manier zichzelf goed heeft gepresenteerd en de kinderen enthousiast zijn geworden voor de sport, is de kans groot dat kinderen uiteindelijk lid worden van de vereniging.

Ondersteuning
Wilt u als vereniging graag activiteiten organiseren om leden te werven, dan is Sportservice Ede bereid om samen met u hiervoor een planning te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de combinatiefunctionarissen van Sportservice Ede. Voor contactgegevens klikt u hier. Daarnaast hebben ook veel sportbonden een aanbod ontwikkeld, dat aansluit op het KVD model. Kijk op de site van uw sportbond voor het ontwikkelde programma voor uw sport.