HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Privatisering in de sport

Sportverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met het verzoek om gemeentelijke taken en werkzaamheden zelf uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het onderhoud van kleedruimtes of het beheer van velden. Deze overdracht van taken en werkzaamheden, ook wel privatisering genoemd, stelt veel verenigingen voor problemen. Privatisering kan echter voor beide partijen ook positieve effecten hebben.

Uitgangspunten en belangrijke voorwaarden voor het slagen van privatisering is dat er uiteindelijk voor beide partijen (meestal gemeente en sportvereniging) een win-win situatie is ontstaan en dat maatwerk wordt geleverd. Wanneer de sportvereniging de verantwoordelijkheid krijgt voor de exploitatie van een accommodatie, betekent dit voor de vereniging een extra financieel risico. Afhankelijk van de randvoorwaarden en de financiële bijdrage van de gemeente kan privatisering voor zowel de vereniging als de gemeente succesvol zijn.

Redenen van privatisering
In hoofdlijnen zijn er twee redenen te noemen waarom gemeenten opteren voor privatisering van sportaccommodaties, te weten:

 1. Het doorvoeren van bezuinigingen op autonome beleidsterreinen van de gemeente waaronder het sportbeleid;
 2. Het overdragen van gemeentelijke taken, omdat deze niet meer tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren (kerntakendiscussie).

Voordelen van privatisering voor verenigingen
Het in eigendom verkrijgen van een gebouw of delen van de (sport)accommodatie zoals tennisbanen, kunstgrasvelden en/of overige voorzieningen bieden voor de vereniging de volgende voordelen:

 1. De voorzieningen worden in optimale staat van onderhoud gebracht, zodat men daarmee jaren vooruit kan;
 2. De vereniging zal een eigen gebouw, eigen banen en eigen veldinrichting wellicht beter en goedkoper kunnen onderhouden dan de gemeente in verband met goede contacten met sponsors/bedrijven, zelfwerkzaamheid en het niet doorberekenen van gemeentelijke opslagen/uren;
 3. De huur voor het gebruik van de accommodatie is na privatisering nihil of wordt fors gereduceerd;
 4. De vereniging kan zonder gemeentelijke bemoeienis het gebouw aanpassen/verbouwen conform hedendaagse eisen en wensen;
 5. De vereniging krijgt meer vrijheden in beheer en exploitatie van het sportpark.

Nadelen van privatisering voor verenigingen

 1. De vereniging krijgt extra financiële lasten zoals de volledige OZB, afvalstoffenheffing, etc. te
  betalen;
 2. De vereniging moet reserveren voor het onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen om de gebouwen en andere geprivatiseerde voorzieningen up-todate te houden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over privatisering en wat dit voor uw sportvereniging betekent, dan kunt u contact opnemen met Anton Pol, teamleider Operations, via a.pol@sportservice-ede.nl of met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via j.gerrits@sportservice-ede.nl. Beide zijn ook te bereiken via 0318-692506. Veelgestelde vragen over privatisering in de sport