HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Waren- en Tabakswet

Een sportvereniging moet aan verschillende wet- en regelgeving voldoen. Hieronder meer informatie over de warenwet en de tabakswet en wat dit voor u als sportvereniging betekent.

Warenwet
De Warenwet is bedoeld om te waken over de gezondheid van de burger en probeert te voorkomen
dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk voor de volksgezondheid zijn.
De Warenwet is dus ook van toepassing voor iedere sportvereniging die een eigen kantine exploiteert
en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht al die sportverenigingen
zich aan de regels van een hygiënecode te houden.

U kunt de nieuwe Hygiënecode voor de horeca gratis samenstellen, inzien en downloaden door hier. Daarnaast heeft het NOC*NSF een bestand samengesteld met meer in informatie. Dit bestand is hieronder te downloaden.

Tabakswet
Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking getreden. Als
gevolg hiervan is de gehele sportsector samen met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij
geworden.

Rookvrij betekent dat in de sportkantine niet gerookt mag worden behalve in speciaal daarvoor
aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden, daarnaast
mag er buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn. Roken in de openlucht is wel toegestaan. Voor meer informatie over de tabakswet voor sportverenigingen, kunt u hieronder het bestand van NOC*NSF bekijken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over tabaks- en warenwet en wat dit voor uw vereniging betekent, neem dan gerust contact op met Sportservice Ede. U kunt dit doen door de combinatiefunctionaris uit uw regio te benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.

Warenwet

Tabakswet