HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Vergunningen

In de gemeente Ede heeft u als vereniging voor verschillende zaken een vergunning nodig van de gemeente Ede. De twee vormen die het meest voorkomen zijn de Drank- en Horecavergunning (voor sportverenigingen die een kantine exploiteren) en de evenementenvergunning. Naast deze twee vormen zijn er nog veel meer vergunningen waarmee u als vereniging in aanraking kunt komen (denk bijvoorbeeld aan een bouwvergunning voor een nieuw clubgebouw).

Hieronder vindt u meer informatie over de twee meest voorkomende vergunningen. U kunt altijd contact opnemen met Sportservice Ede voor vragen over deze of andere vergunningen.

Drank en Horecavergunning
In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid (hieronder vallen ook sportkantines) in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning. Dit betekent dat ook sportverenigingen die een kantine exploiteren in het bezit moeten zijn van zo'n vergunning.

Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw kantine en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor kantines van sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken of verkocht. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning aan te vragen als:

  1. U een sportkantine wilt starten;
  2. De in de vergunning vermelde '(rechts)persoon' wijzigt (dit betekent dat de vergunning wordt overgenomen door een andere of nieuwe vereniging);
  3. De inrichting van uw kantine (bouwtechnisch) wijzigt.

Naast het aanvragen van een drank- en horecavergunning moet een sportkantine tevens een exploitatievergunning aanvragen, aangezien dit vereist is op grond van de Algemene plaatselijke verordening Ede artikel 2:28. Deze aanvragen doet u gezamenlijk met het aanvraagformulier. De vergunning die u aanvraagt heeft gemiddeld een duur van 5 jaar. Na 5 jaar dient u opnieuw een vergunning aan te vragen.

Aanvraagformulier
Toelichting op aanvraagformulier

Evenementenvergunning
Voor het organiseren en houden van evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn moet u een vergunning aanvragen in de gemeente Ede. Een voorbeeld van een evenement is een braderie, toernooi, snuffelmarkt, buurt- of straatfeest. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Klik hier om te kijken of uw evenement een vergunning nodig heeft.

U kunt een aanvraag indienen door het invullen van een aanvraagformulier (onderaan de pagina vindt u een link) en samen met een indelingstekening en eventueel een draaiboek te mailen naar evenementen@ede.nl. De gemeente Ede adviseert u om de aanvraag drie maanden van tevoren in te dienen.

Aanvraagformulier
Meldingsformulier Klein eendaags evenement

Meer informatie en ondersteuning
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over vergunningen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Ede, afdeling handhaving. Ook kunt u uiteraard een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.