HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Aangepast sporten 

Gewoon waar gewoon kan en speciaal wat speciaal moet. Dat is het motto van de 'gehandicaptensport', ook in Ede. Sportservice Ede kan uw vereniging adviseren en begeleiden bij de integratie van deze bijzondere groep sporters. Want, ook deze doelgroep hoort binnen uw vereniging thuis.

Kans
Heeft u binnen uw sportvereniging leden die sporten met een beperking of aandoening? Zo niet, dan ligt hier een kans voor uw vereniging om het ledenaantal uit te breiden. De sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening zijn de afgelopen decennia sterk uitgebreid, maar dit kan altijd beter. Een sportvereniging kan helpen om dit aanbod verder te vergroten. Ziet u de kansen en mogelijkheden om dit te bewerkstelligen, neem dan contact op met Sportservice Ede.

Integratie
De integratie van sporters met een beperking binnen uw vereniging kan op verschillende manieren. Aangepast sporten hoeft niet altijd ook een 'nieuwe' sport te betekenen. De sport is waar nodig aangepast onder het motto ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’. De aanpassingen in de sport zijn heel divers: in spelvorm of spelregels, in begeleiding, in materiaal of accommodatie. Doordat met een minieme aanpassing het vaak al mogelijk is om sporters met een beperking ook binnen uw vereniging actief te krijgen, hopen wij dat u als vereniging samen met ons deze uitdaging aan wilt gaan. Dit alles met als doel mensen met een beperking de mogelijkheid te geven bij uw vereniging te sporten!

Meer informatie en ondersteuning
Wilt u graag nieuw aanbod creëren voor mensen met een beperking en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken? Sportservice Ede helpt u om nieuw aanbod op te zetten. Voor de werving van deelnemers kunnen we bijvoorbeeld ons netwerk en communicatiekanalen inzetten of helpen bij het voorlichten van andere verenigingsleden over omgaan met de doelgroep. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio of met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder zijn nog een aantal documenten te downloaden, die u kunnen helpen bij het integreren van aangepast sporten binnen uw vereniging.

Algemene informatie aangepast sporten

Informatie over sporten met autisme

Informatie over sporten met overgewicht en diabetes

Informatie over sporten met een chronische longaandoening

Informatie over sporten met een reumatische aandoening

Informatie over sporten met hart- en vaatziekten

Informatie over sporten met kinderen met een lichamelijke beperking

Informatie over sporten met kinderen met een verstandelijke beperking