HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Alcohol in de sportkantine

Alcohol en sport gaan slecht samen. Desondanks zijn er weinig sportkantines waar geen alcohol wordt geschonken. In veel kantines is de zogenaamde ‘derde helft’ een berucht fenomeen. Feit is dat in veel sportkantines kinderen en jongeren rondom sportwedstrijden geconfronteerd worden met alcoholgebruik en soms overmatig gebruik door oudere jongeren en volwassenen. Doordat jongeren onder de 18 veelvuldig geconfronteerd worden met alcoholgebruik in de kantine, is de kans groter dat ook zij sneller een biertje of alcoholische drank gaan drinken. Daarnaast is het niet wenselijk dat er in de sportkantine alcoholgebruik omslaat in alcoholmisbruik.

Alcoholbeleid
Het is belangrijk dat er alcoholbeleid wordt gevoerd binnen uw sportvereniging. Dit alcoholbeleid wordt meestal vastgelegd in het alcoholbestuursreglement. Dit reglement is zelfs een vereiste voor verenigingen met een eigen kantine waar alcohol geschonken wordt. In dit bestuursregelement staan onder andere:

 • Tijden van alcoholschenken
 • Wettelijke voorschriften en huisregels over verantwoord schenkgedrag
 • Voorwaarden waar barvrijwilligers aan moeten voldoen
 • De wijze waarop op handhaving wordt toegezien

Een voorbeeld van het alcoholbestuursreglement kunt u hier downloaden.

Alcoholschenken binnen uw vereniging
In opdracht van de gemeente heeft Sportservice Ede een project ontwikkeld om preventief het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar in de sportkantine aan te pakken. In dit project doorloopt Sportservice Ede de volgende stappen doorlopen:

 • Kantinecheck: Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn in de kantine om het alcoholgebruik onder de 18 binnen de vereniging te voorkomen. Daarnaast zorgen we er op deze manier voor dat de vereniging aan alle gemeentelijke eisen voldoet.
 • Opleiden barpersoneel: Voor een goed alcoholbeleid is het belangrijk dat alle barvrijwilligers goed opgeleid zijn en weten wat zij moeten doen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat binnen MHC Ede alle barvrijwilligers een IVA diploma hebben.
 • Bewustwording: De vereniging gebruikt verschillende methodes om de leden, ouders, trainers, coaches en  leiders bewust te maken van de risico's van alcoholgebruik onder de 168en van de manier waarop de vereniging met alcoholgebruik om wil gaan. Voorbeelden hiervan zijn gedrukte bierviltjes en informatiebijeenkomsten.
 • Ludieke acties: Om het onderwerp goed te laten beklijven, worden ook tijdens het seizoen diverse ludieke acties georganiseerd. Denk hierbij aan blaastests bij verenigingsactiviteiten en speciale frisacties.

UIteindelijk hoopt de gemeente Ede dat iedere vereniging een verantwoord alcoholbeleid gaat voeren. Sportservice Ede kan u daarbij helpen en ondersteunen.

Enkele feiten over alcohol & sport

 • De combinatie van alcohol drinken en sporten zorgt dat je extra vocht verliest, de kans op spierpijn toeneemt en je conditie afneemt.
 • Alcohol voor het sporten heeft de volgende consequenties:
   – Je kunt je minder goed concentreren
   – De kans op agressie neemt toe
   – De kans op blessures is groter
 • Sporten met een kater wordt als goede remedie genoemd omdat je het alcohol er dan uit kan zweten. Dit is echter een fabel. Een kater wordt juist veroorzaakt door vochttekort, wat met sporten alleen maar toe kan nemen.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een buurtsportcoach uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.