HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 16 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.

“Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd” (citaat drank- en horecawet). Een ideale situatie zou zijn dat alle barvrijwilligers die alcoholschenken een IVA hebben gevolgd. Deze IVA is op twee manieren te volgen.

Digitale IVA
Enerzijds kan de IVA gevolgd worden via internet. Dit is geen mondelinge cursus en bestaat uit het lezen van informatie en een afsluitende toets. Deze ‘digitale IVA’ is beschikbaar op http://www.nocnsf.nl/iva. Deze digitale versie geniet echter niet de voorkeur, is gebleken tijdens de themabijeenkomst Alcohol in de sportkantine op 22 november 2010.

Mondelinge IVA
Deze cursus bestaat uit een avond, waarop een gediplomeerde docent op locatie komt en in 2,5 uur deze instructie geeft. Het voordeel van een dergelijke cursus is dat barvrijwilligers met elkaar in discussie kunnen gaan en dat zij vragen kunnen stellen aan de instructeur. Tijdens deze cursusavond kunnen maximaal 18 barvrijwilligers geïnstrueerd worden.

Interesse in een cursus bij uw vereniging?
Mocht uw vereniging geïnteresseerd zijn om deze IVA cursus te geven aan uw barvrijwilligers, dan kunt u contact opnemen met Joost Gerrits van Sportservice Ede via 0318-692506 of verenigingsadvies@sportservice-ede.nl. Wilt u hierbij aangeven om welke sportvereniging het gaat en met hoeveel barvrijwilligers u wilt deelnemen. De kosten voor deze cursus worden vergoed door het activiteitenfonds, indien uw vereniging in de gemeente Ede gevestigd is.