HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

Cursus Vertrouwenscontactpersoon

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is.

De VCP
Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het aanstellen van een VCP voor seksuele intimidatie. De rol van de VCP is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

Opleiding VCP
Het is belangrijk dat als u VCP wilt worden, dat u dan de bijbehorende training volgt. Tevens is het van belang afspraken met uw bestuur te maken over de uitvoering van uw functie en het protocol. De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen sportverenigingen met interesse voor de functie van VCP. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De opleiding is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Datum en locatie
De opleiding bestaat uit 2 dagdelen van 16:00 tot 20:00 uur en wordt op een centraal gelegen locatie in Nederland gegeven (Ede of Amersfoot). De kosten van € 175,00 die verbonden zijn aan deze opleiding zullen worden voor verenigingen uit Ede betaald uit het activiteitenfonds van de Gemeente Ede. U kunt daardoor als vrijwilliger van een sportvereniging in Ede gratis gebruik maken van deze unieke kans!

Opgeven?
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deze opleiding, door contact op te nemen met Joost Gerrits van Sportservice Ede, bij voorkeur via email: j.gerrits@sportservice-ede.nl. Het kan ook telefonisch via 0318-692506.

Helaas zijn op dit moment alle beschikbare plaatsen voor deze cursus ingevuld. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich nog steeds opgeven. Bij voldoende aanmeldingen gaat Sportservice Ede met NOC*NSF kijken of de cursus weer in Ede kan plaatsvinden.