HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

EHBO in de sport

Sporten is een gezonde bezigheid. Toch bestaat er altijd een kans op een blessure. Bij een blessure zijn twee zaken van groot belang: het behandelen van blessures én het voorkomen van sportblessures, zodat behandeling minder vaak nodig is in de toekomst. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

Behandeling van blessures
Grotere sportevenementen zijn vaak goed georganiseerd met een goede medische opvang en EHB(S)O. Bij kleinere sportevenementen, binnen sportverenigingen of als je met een groep vrienden sport is dit vaak niet zo. Daar zorgen meestal mensen zonder EHBO-opleiding of –ervaring voor de eerste opvang van sportongevallen.

Het Stappenplan bij sportongevallen (bron: www.ehbo.nl):

 1. Er vindt een sportongeval plaats. Mensen zien de getroffen sporter liggen.
 2. Probeer eerst de situatie te overzien. Bepaal of het veilig is om hierin hulp te verlenen. Maak daarna een inschatting van de ernst van het sportongeval. Bekijk hiervoor de verwonding van de sporter(s). Beoordeel de situatie in eerste instantie intuïtief door de volgende 2 vragen te beantwoorden:
  1. Is de situatie acuut bedreigend voor het leven of de gezondheid van de sporter op langere termijn? Of is er risico op zo’n situatie? Dan is met spoed deskundige hulp nodig. Alarmeer dan zo snel mogelijk de hulpdiensten via 1 1 2.
  2. Is de situatie niet acuut bedreigend voor het leven of de gezondheid van de sporter? Vraag jezelf dan daarna af of je de situatie zelfstandig goed kunt beoordelen en behandelen. Twijfel je hieraan? Ga dan samen naar de (huis)arts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Of zorg ervoor dat de sporter hier zelf naar toe gaat.
 3. Neem als EHB(S)O’er de leiding over de situatie en zorg voor een taakverdeling. Bijvoorbeeld:
  1. Taak persoon 1: “Jij gaat de ambulance (1-1-2) bellen en zodra je daarmee klaar bent kom je terug.”
  2. Taak persoon 2: “Jij blijft hier bij mij bij de getroffen sporter.”
  3. Taak persoon 3: “Jij gaat op zoek naar de defibrillator, verbandkoffer, dekens, enzovoorts en komt dan terug.”
 4. Kun je de situatie zelfstandig goed beoordelen en behandelen? Behandel de verwonding dan op de juiste manier zodat er geen verdere schade ontstaat.
 5. Heeft de sporter na jouw behandeling nog deskundige hulp nodig? Ga dansamen naar de (huis)arts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Of zorg ervoor dat de sporter hier zelf naar toe gaat.

Automatische Externe Defribilator (AED)
Een AED is een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. U komt AED's steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Er is onderzoek gedaan naar de locaties waar een AED het meest effectief is. Sportaccommodaties zijn hiervan een goed voorbeeld. Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Bij iedere AED zit een gebruiksaanwijzing voor levensbedreigende situaties, maar om een AED goed te gebruiken is het aan te bevelen een opleiding te volgen. Sportservice Ede heeft contacten met bedrijven en organisaties die deze trainingen verzorgen.

Meer informatie en ondersteuning
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over EHBO in de sport, neem dan gerust contact op met Sportservice Ede. U kunt dit doen door de combinatiefunctionaris uit uw regio te benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506. Hieronder een download van een handige poster, met daarop het stappenplan afgebeeld.

Stappenplan EHBSO