HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

In veilige handen

Werk je als vereniging met en voor minderjarigen, dan is een veilige omgeving belangrijk. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (sport)omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. En dit geldt niet alleen voor minderjarigen. Álle mensen die in de sportvereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige (werk)omgeving. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en eventueel seksueel misbruik is ook in het belang van de organisatie zelf. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt is ook van groot belang!

Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele sportvereniging hoopt dat het gebeurt (en denkt dat vaak ook). Juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als organisatie heb je de taak het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en preventief beleid helpen hierbij.

Organisaties die hun zaken niet op orde hebben, lopen het risico dat:

  • Mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten;
  • Minderjarigen die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen;
  • Het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen;
  • De vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

Stappenplan In Veilige Handen
Hoe maak je een vereniging of vrijwilligersorganisaties veilig? Een goed begin is het stappenplan van ‘In Veilige Handen’. De 13 stappen uit het stappenplan helpen je om achter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. Elke stap biedt één of meerdere voorbeelden om het bewustzijn en de daadkracht omtrent seksueel misbruik te voorkomen. Voorbeelden als modelprotocollen en voorbeeldbrochures om betrokkenen te informeren.

Misschien bestaat er binnen jouw organisatie allang een gedragscode of een klachtenprotocol. Ook dan is het zinvol om het bestaande beleid nog eens kritisch door te lichten aan de hand van het stappenplan. het stappenplan bedoeld ter ondersteuning en niet als voorschrift. Het stappenplan ‘In Veilige Handen’ is hieronder te downloaden.

Ondersteuning
Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider verenigingsadvies en projecten, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318-692506.

Toolkit 'In Veilige Handen'