HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

Bedrijfssport, een goed idee!

Waarom is bedrijfssport een goed idee? Bij veel bedrijven, scholen en instanties is het antwoord al wel bekend; fitte werknemers zijn productiever en presteren beter, er is minder en korter ziekteverzuim en het stressniveau wordt verlaagd. Daarnaast is samen sporten en bewegen vooral ook leuk en draagt het bij aan de saamhorigheid en teamgeest.  In het algemeen draagt bedrijfssport positief bij aan het imago van een bedrijf en aan het welbevinden van de medewerkers.
Sportservice Ede wil de aandacht vestigen op het belang van sport en bewegen voor medewerkers, kaderleden en vrijwilligers. Via bedrijfssport kunnen we een grote groep mensen bereiken en in beweging brengen en houden, vandaar dat het stimuleren van bedrijfssport perfect past binnen het straatje van Sportservice Ede. Het zou mooi zijn als alle bedrijven, onderwijsinstellingen en instanties een gezondheidsbeleid hebben waar bedrijfssport, als programma dat de leefstijl positief bevordert, een structureel onderdeel van is. De groep volwassenen wordt nu nog vaak overgeslagen binnen de sportstimulering die zich dankzij verschillende subsidiestromen met name richt op jeugd en tegenwoordig ook steeds meer op de groter wordende groep senioren. De grote groep hier tussenin, de volwassenen,  heeft het vaak druk met de combinatie van werk, gezin, en andere verplichtingen. Ook voor deze groep is voldoende sporten en bewegen essentieel.

Naast het aanbieden van bedrijfssport zijn er verschillende manieren waarop werknemers (extra) gestimuleerd kunnen worden om meer te sporten en  bewegen. Wat hierbij vooral belangrijk is is dat het aanbod laagdrempelig is, er gunstige combinaties met het werk te maken zijn qua afstand en qua tijden en dat collega’s elkaar stimuleren om ook te gaan sporten en bewegen.

Sportservice Ede nodigt partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de sport en de wijk uit om sport en bewegen te stimuleren bij hun medewerkers, kader en vrijwilligers. Wij kunnen u hierbij adviseren en op weg helpen. Stel ons uw vraag en neem contact met ons op.