HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

Sporters met een beperking

Sportservice Ede onderschrijft het motto 'Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet' van de gehandicaptensport Nederland. Vaak is het namelijk voor mensen met uiteenlopende beperkingen prima mogelijk om mee te doen in de reguliere sport. Wij stimuleren verenigingen ook om dit mogelijk te maken. Onder de naam organisatorische integratie wordt de gahandicaptensport of het aangepast sporten zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de reguliere sport. Soms zijn er wel aanpassingen nodig, deze kunnen heel divers zijn: bijvoorbeeld aanpassingen in spelvorm of spelregels, in begeleiding, in materiaal of aan de accommodatie. Sportservice Ede helpt u graag verder in het zoeken naar passend sportaanbod!

Diverse verenigingen hebben een vorm van aangepast aanbod, het kan gaan om aanbod voor mensen met een:

  • Lichamelijke beperking
  • Verstandelijke beperking
  • Auditieve beperking (doof of slechthorend)
  • Visuele beperking  (blind of slechtziend)
  • Chronische aandoening
  • Autisme

Erbij Horen
Erbij Horen is een samenwerkingsverband tussen Welstede, MEE Veluwe en Sportservice Ede. Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Erbij Horen stimuleert mensen met een beperking om mee te doen. We richten ons hierbij voornamelijk op vrijetijdsbesteding waaronder ook het sporten valt. Erbij Horen ondersteunt ook organisaties in het wegnemen van drempels. Erbij Horen heeft een speciale vrijetijdsgids ontwikkeld voor mensen met een beperking. U kunt deze downloaden door hier te klikken.

Vraag het ons!
Bent u op zoek naar een geschikte sportieve activiteit in de omgeving, maar weet u niet goed wat, waar en hoe? Én heeft u een beperking, op welke manier dan ook, waardoor u niet binnen het reguliere sportaanbod terecht kunt voor uw sportbeoefening? Neem dan contact op met Sportservice Ede. Wij helpen u graag verder en kijken samen met u naar geschikte mogelijkheden en proberen, bij voldoende interesse, ook nieuw sportaanbod te creëeren bij sportaanbieders in Ede. U kunt ook kijken op het vrijetijdsportaal van MEE Veluwe. Hierop staan alle vrijetijdsactiviteiten vermeld voor mensen met een beperking.

Kies je aangepaste sport!

Downlod hier de brochure!

Het sportstimuleringsprogramma ‘Kies je aangepaste sport’ is gericht op het kennismaken met verschillende sporten. Op deze manier ontdek je welke sport je leuk vindt om te doen en wat bij je past. De sportaanbieders bieden cursussen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Iedereen met een beperking in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld door een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of door gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek, heeft de mogelijkheid om van dit aanbod gebruik te maken.

Het sportprogramma ‘Kies je aangepaste sport’ zet zich in om kinderen, jongeren en volwassenen blijvend te motiveren om in hun vrije tijd deel te nemen aan sport-en beweegactiviteiten. Het uitgangspunt is het vinden van een activiteit of sport waarbij men zich goed voelt, zodat er een grotere kans is dat men blijvend in beweging blijft.

Alle sportaanbieders in de brochure "Kies je aangepaste sport" bieden cursusmogelijkheden aan waardoor je kennis kunt maken met de sport en vereniging. Dit jaar kun je een keuze maken uit 12 verschillende sportaanbieders
uit de gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Giesbeek. De cursus betreft een kennismaking met een tak van
sport of een vorm van bewegen, waarbij de eerste beginselen van de sport worden beoefend.

Wanneer u wilt deelnemen aan een van de cursussen kunt u zich opgeven via het inschrijfformulier op pagina 17 en 18 van de brochure. Meer informatie over het project ‘Kies je aangepaste sport’ is verkrijgbaar bij Danny Fluit, projectleider ‘Kies je aangepaste sport’ namens de gemeente Barneveld, via 06-13443159 of via d.fluit@barneveld.nl.