Sport en bewegen op school

Na school zijn er verschillende mogelijkheden om genoeg te bewegen en te sporten. Met extra sport- en spelmaterialen kunnen jouw leerlingen actief blijven op het schoolplein. Ook zijn er verschillende beweegprogramma’s waar leerlingen beter leren bewegen en kennismaken met diverse sporten en de sportverenigingen in de gemeente.

Bewegend leren

Bewegen kan leiden tot betere reken- en taalvaardigheden. Dit heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen. Zo vergroot bewegend leren het plezier en de betrokkenheid bij de les en zorgt het voor een betere concentratie en taakgerichtheid.

Bovendien dragen de lessen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben. Bewegend leren kan zowel buiten als in het klaslokaal toegepast worden en wordt spelenderwijs aangeboden.

De buurtsportcoach kan de school adviseren door:

  • Advies te geven over welke middelen er zijn om bewegend leren binnen en buiten het klaslokaal vorm te geven zoals bijvoorbeeld spelpakketten of het aanraden van externe partijen.
  • Meedenken met de contactpersoon over een format voor die het beste aansluit bij de wensen van school.
  • Een workshop bewegend leren organiseren voor binnen en/of buiten.

Beweegtussendoortjes

Bewegen tijdens een schooldag bevordert het concentratievermogen voor de schoolvakken. Om meer te bewegen tijdens een schooldag kan er worden gekozen uit een pakket van verschillende interventies die aangeboden worden door de buurtsportcoach:

  • Even bewegen, even iets anders, helpt om daarna weer actief aan de les mee te kunnen doen.
  • Kinderen kunnen hun energie kwijt en ze leren vaak nog beter met elkaar omgaan.
  • Weekly mile. Wekelijks hardloop moment van vijftien minuten rondom de school op een bepaalde dag en tijd om extra te bewegen.
  • Beweegtussendoortjes op film voor onderbreking van de dag.

SAM Speelcoach

Leerlingen uit groep 7 worden opgeleid tot SAM Speelcoach. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun schoolgenoten. Dat betekent niet alleen meer verschillende beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein. Hierdoor zullen er minder conflicten zijn wat bijdraagt aan een positieve sfeer en dynamiek.

Het SAM Speelcoach traject houdt in:

Les 1: informatieve Powerpoint in de klas
Les 2: workshop leskaart lezen en lesgeven buiten op het plein
Les 3: workshop in de klas omgaan met beweeg- en conflictsituaties en lesgeven buiten op het plein
Les 4: testmoment en uitreiking SAM speelcoach certificaat

SAM Beweegkliko

De BSC stelt een beweegkliko beschikbaar voor de school welke bestaat uit een verrijdbare kliko met inspirerend sport- en spelmateriaal. Dankzij de combinatie van het materiaal en bijbehorende SAM spelkaarten kan er eindeloos gesport en gespeeld worden. Tevens zijn de spelkaarten gebaseerd op de breed motorische ontwikkeling van het kind. De beweegkliko wordt voor een 2-4 weken in bruikleen gegeven en de leerlingen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor het begeleiden hiervan. Als deze periode verstreken is, geeft de BSC-advies m.b.t. aanschaf van materialen, indeling van het schoolplein en beweegvormen die nog ontbreken. Bij succesvolle ervaring en structurele behoefte is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan in het opzetten van een Sportbieb SAM op het schoolplein