Sport en bewegen na school

Niet alleen tijdens de schooldag, ook daarna verzorgen we een divers aanbod om het sporten en bewegen te stimuleren en vooral ook te blijven werken aan een brede motorische ontwikkeling. Altijd staat plezier in bewegen voorop!

Sportbieb SAM

Sportbieb SAM is een opbergruimte voor sportmateriaal waar kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar sport- en spelmateriaal kunnen lenen. Bij elke sportbieb is ruimte voor de kinderen om met het sport/spel materiaal te kunnen sporten en spelen. Kinderen kunnen vrij spelen als de sportbieb open is, ook worden er verschillende activiteiten gedaan o.b.v. de buurtsportcoach of vrijwilligers. Een school kan ook het initiatief nemen om een Sportbieb op het schoolplein te openen die ook toegankelijk is voor kinderen uit de buurt.

Klik hier voor de plaatsen en openingstijden in de gemeente Ede.

SAM Multisport

SAM Multisport is een veelzijdig naschools beweegprogramma voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Bij SAM Multisport trainen kinderen iedere week verschillende beweegvormen zoals klimmen, rollen, springen, gooien, vangen, dansen, rennen en balanceren. Kinderen doen veel bewegingservaring op, leren beter bewegen en maken kennis met verschillende (nieuwe) sporten. Er zijn verschillende multisportprogramma’s voor verschillende doelgroepen; SAM Multisport Kids (groep 1-3), SAM Multisport Junior (groep 4-8) en SAM Multisport Aqua(groep 4-8). SAM Multisport Junior wordt aangeboden in samenwerking met verschillende sportverenigingen. SAM Multisport Talent  wordt aangeboden voor excellente bewegers uit groep 6-8.

Klik hier voor de plaatsen, dagen en tijden in de gemeente Ede.

SAM Gym +

Sommige kinderen vallen op omdat ze niet meekomen met het reguliere sport- en beweegaanbod. Vooral in de gymles zien onze vakdocenten dat sommige leerlingen moeite hebben om het niveau van de klas te volgen. Deze kinderen worden hierdoor onzeker en haken sneller af. Het gevolg is (nog) minder oefenen en nog verder achteropraken in de motorische ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat deze kinderen tijdig ondersteuning krijgen zodat ze weer aan kunnen sluiten bij het reguliere beweegaanbod en (weer) plezier in bewegen krijgen.

Tijdens de ondersteunende lessen leren kinderen:

  • Beter bewegen
  • Welke activiteiten ze leuk vinden
  • Waar ze wel goed in zijn
  • Het zelfvertrouwen in bewegen te vergroten

Het aanbod is voor maximaal 10 kinderen, zodat de vakdocent gericht op het kind begeleiding kan geven. Het is wenselijk om groepjes in te delen aan de hand van de leeftijd. Het is een mogelijkheid om met andere scholen samen te werken. Hierdoor heb je een grotere hoeveelheid kinderen en kunnen daardoor groepjes op leeftijd gemaakt worden. Het SAM gym+ kan worden ingericht tijdens of na schooltijd.

Dit beweegprogramma starten wij in het schooljaar 2021 – 2022.

Meer informatie:
Jorik Roelofsen