Sportakkoord

SPORTAKKOORD EDE

Net als in 155 andere gemeenten zijn wij ook in Ede aan de slag gegaan met een Sportakkoord. Hoe zorgen we dat iedereen in Ede plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij je kon meedenken en meepraten. Het Sportakkoord is nu gereed en is op woensdag 6 november 2019 door diverse organisaties ondertekend.

De digitale versie van het Sportakkoord Ede kun je hier downloaden.

De 5 thema's

In het Sport- en beweegakkoord Ede gaan wij met deze 5 thema’s aan de slag:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

2. Sport, zorg en gezondheid
Het gaat om een goede aansluiting tussen zorg en sport. Soms kan ‘bewegen’ het beste medicijn zijn dat de huisarts of het ziekenhuis voorschrijft. Hoe kunnen we deze verbinding in de praktijk vormgeven? En hoe zorgen we dat mensen, ook na een operatie of blessure, weer gaan of blijven sporten en bewegen?

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

4. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Subsidieaanvraag

Het is het hele jaar mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor het sport en beweegakkoord. Onze buurtsportcoaches kunnen u helpen met het concretiseren en indienen van uw plan. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie, is dat uw aanvraag aansluit bij de inhoud van het Sportakkoord Ede. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die vooraf hebben opgesteld. Zie dit format.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl.

Tegemoetkoming in kosten lidmaatschap vluchtelingen

Zoals u als sportaanbieder weet zijn er het afgelopen half jaar veel vluchtelingen in Nederland opgevangen. Ook in de gemeente Ede hebben we hen opgevangen. Vanuit het Sportakkoord Ede willen we ook voor deze vluchtelingen sport en bewegen in onze gemeente bereikbaar maken. Wij zijn van mening dat sport voor de vluchtelingen een fijne en mooie kans is om hen in het sociale leven te laten participeren. Omdat er meerdere aanbieders zijn die graag hier een bijdrage aan willen leveren, hebben we besloten om hiervoor een aparte regeling voor open te stellen vanuit het Sportakkoord Ede. De coördinatie van de vluchtelingenopvang loopt via https://cvvede.nl/contact.

Vergoeding (deel) lidmaatschap voor vluchtelingen tot 31 maart 2023
Om het bovenstaande voornemen mogelijk te maken, heeft de werkgroep Sportakkoord Ede een regeling in het leven geroepen, waarmee een lidmaatschapsbedrag tot maximaal 25 euro per persoon per maand, tot uiterlijk 31 maart 2023 wordt vergoed vanuit het Sportakkoord Ede. Er is een maximaal budget van € 15.000 hiervoor vrijgemaakt. Sportaanbieders kunnen op de volgende wijze hier aanspraak op maken:

  • Een aanvraag voor een bijdrage in het lidmaatschapsbedrag dient te worden gestuurd naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl;
  • Hiervoor dient dit downloadbare formulier te worden ingevuld, vergezeld van een inschrijfbewijs;
  • De bijdrage wordt overgemaakt vanaf het moment van inschrijven, met een vroegste startdatum van 1 augustus 2022;
  • Wanneer het maximale budget van € 15.000 overschreden is, zijn er geen aanvragen meer mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij hopen dat u samen met ons op deze manier de vluchtelingen die in Ede worden opgevangen kunt helpen om in beweging te komen en blijven!