Sportakkoord

SPORTAKKOORD EDE

Net als in 155 andere gemeenten zijn wij ook in Ede aan de slag gegaan met een Sportakkoord. Hoe zorgen we dat iedereen in Ede plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij je kon meedenken en meepraten. Het Sportakkoord is nu gereed en is op woensdag 6 november 2019 door diverse organisaties ondertekend.

De digitale versie van het Sportakkoord Ede kun je hier downloaden.

De 5 thema's

In het Sport- en beweegakkoord Ede gaan wij met deze 5 thema’s aan de slag:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

2. Sport, zorg en gezondheid
Het gaat om een goede aansluiting tussen zorg en sport. Soms kan ‘bewegen’ het beste medicijn zijn dat de huisarts of het ziekenhuis voorschrijft. Hoe kunnen we deze verbinding in de praktijk vormgeven? En hoe zorgen we dat mensen, ook na een operatie of blessure, weer gaan of blijven sporten en bewegen?

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

4. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Subsidieaanvraag

Het is het hele jaar mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor het sport en beweegakkoord. Onze buurtsportcoaches kunnen u helpen met het concretiseren en indienen van uw plan. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie, is dat uw aanvraag aansluit bij de inhoud van het Sportakkoord Ede. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die vooraf hebben opgesteld. Zie dit format.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl.