Sport- en beweegakkoord

SAMEN NAAR EEN SPORT- EN BEWEEGAKKOORD IN EDE.
KOM MET JOUW IDEE OF INITIATIEF!

Net als in 155 andere gemeenten gaan we ook in Ede aan de slag met een sport- en beweegakkoord. En daar hebben we jou voor nodig!  Hoe zorgen we dat iedereen in Ede plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Heb jij een goed idee of ben je al met een mooi initiatief bezig dat je wilt laten groeien? Doe dan mee en wie weet kun je jouw idee straks uitvoeren! Er is in 2020 en 2021 geld vanuit de rijksoverheid beschikbaar om een aantal ideeën uit te voeren.

Je bent van harte uitgenodigd mee te denken op woensdag 25 september van 19.30 tot 21.30 uur op het gemeentehuis. Meld je eenvoudig aan door een mail te sturen naar sportakkoord@ede.nl. Lees verder en stuur nu je idee alvast in!

Heb je zelf geen idee maar denk of praat je wel graag mee? Ook dan ben je van harte welkom.

De 5 thema's

In het Sport- en beweegakkoord Ede gaan wij met deze 5 thema’s aan de slag:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

2. Sport, zorg en gezondheid
Het gaat om een goede aansluiting tussen zorg en sport. Soms kan ‘bewegen’ het beste medicijn zijn dat de huisarts of het ziekenhuis voorschrijft. Hoe kunnen we deze verbinding in de praktijk vormgeven? En hoe zorgen we dat mensen, ook na een operatie of blessure, weer gaan of blijven sporten en bewegen?

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

4. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Stuur ook je idee in!

Wie kan een idee indienen?

Iedereen in Ede kan meedenken en ideeën indienen. Het mag zowel een nieuw idee zijn als een bestaand initiatief dat je verder wilt uitbouwen.

Hoe dien ik een idee in?

Eenvoudig via dit formulier!

Tot wanneer kan ik een idee indienen?

Ideeën moeten binnen zijn voor 23 september. Zorg dat je op 25 september van 19.30 tot 21.30 uur op het gemeentehuis aanwezig kunt zijn om je idee toe te lichten. Lukt het je niet voor die tijd je idee in te dienen, kom dan de 25e naar de bijeenkomst. Daar is nog gelegenheid om ideeën toe te voegen.

Kan het idee echt over alles gaan?

Ja, zolang het past onder één van bovengenoemde thema’s. Twijfel je? Neem dan contact op met de sportformateur in Ede, Nanette Hagedoorn 06 – 216 495 68 of nanette@springcoach.nl

Kan ik geld krijgen voor mijn idee?

Er is in 2020 en 2021 budget beschikbaar om ideeën uit te voeren. Het budget wordt verdeeld over een aantal goede ideeën nadat het sportakkoord is gesloten.

Hoe gaat het verder?

Op 25 september worden alle ideeën geïnventariseerd en toegelicht op een centrale bijeenkomst in het gemeentehuis van 19.30 tot 21.30 uur. Noteer het vast in je agenda! We bespreken dan welke ideeën kansrijk zijn en uitgewerkt kunnen worden. In een vervolgsessie (14, 15 of 16 oktober) worden de uitgewerkte ideeën gepresenteerd en mogen aanwezigen stemmen op de ideeën. Op 1 november is het sportakkoord gereed.