De 5 thema's

In het Sport- en beweegakkoord Ede gaan wij met deze 5 thema’s aan de slag:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

2. Sport, zorg en gezondheid
Het gaat om een goede aansluiting tussen zorg en sport. Soms kan ‘bewegen’ het beste medicijn zijn dat de huisarts of het ziekenhuis voorschrijft. Hoe kunnen we deze verbinding in de praktijk vormgeven? En hoe zorgen we dat mensen, ook na een operatie of blessure, weer gaan of blijven sporten en bewegen?

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

4. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.