Sportakkoord

WERK MEE AAN HET SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

Het gaat goed met de sport. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen en wensen. De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten en/of actief bewegen. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

We willen er voor zorgen dat mensen blijven sporten en bewegen. Door aanbieders te versterken, kinderen weer meer en beter te laten bewegen en door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport en kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Daarom hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineengeslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

De 5 thema's

In het Nationaal Sportakkoord zijn 5 thema’s benoemd. Die gaan we ook in Ede met elkaar invullen. Dit zijn de thema’s:

1.Inclusief sport en bewegen

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

2.Vitale sport en beweegaanbieders

Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

3. Duurzame sportinfrastructuur

Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties.

4. Positieve sportcultuur

Overal kun je met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten

5. Van jongs aan vaardig in bewegen

Kinderen gaan meer bewegen en hun motorische vaardigheden verbeteren.

 

Stuur ook je idee in!

Je hebt een idee

Net als in 155 andere gemeenten gaan we nu ook in Ede aan de slag met een sport- en beweegakkoord. En daar hebben we jou voor nodig!  Hoe zorgen we dat iedereen, écht iedereen in Ede, plezier in sport en bewegen kan hebben? Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Heb jij een goed idee? Doe dan mee en wie weet wordt jouw idee straks uitgevoerd! Je mag zowel een nieuw idee zijn als een bestaand initiatief dat je verder wilt uitbouwen.

Wie kan een idee indienen?

Iedereen in Ede.

Hoe dien ik een idee in?

Eenvoudig via dit formulier!

Tot wanneer kan ik een idee indienen?

Ideeën moeten binnen zijn voor 23 september. Zorg dat je op 25 september van 19.30 tot 21.30 uur op het gemeentehuis aanwezig kunt zijn om je idee toe te lichten. Lukt het je niet voor die tijd je idee in te dienen, kom dan de 25e naar de bijeenkomst. Daar is nog gelegenheid om ideeën toe te voegen.

Kan het idee echt over alles gaan?

Ja, zolang het past onder één van de thema’s van het Sportakkoord. Twijfel je? Neem dan contact op met de sportformateur in Ede, Nanette Hagedoorn 06 – 216 495 68 of nanet@springcoach.nl

Kan ik geld krijgen voor mijn idee?

Er is in 2020 en 2021 opgeteld budget beschikbaar om de ideeën uit te voeren. Het budget wordt verdeeld over een aantal goede ideeën nadat het sportakkoord is gesloten.

Hoe gaat het verder?

Op 25 september worden alle ideeën geïnventariseerd en toegelicht op een centrale bijeenkomst in het gemeentehuis van 19.30 tot 21.30 uur. Noteer het vast in je agenda! We bespreken dan welke ideeën kansrijk zijn en uitgewerkt kunnen worden. In een vervolgsessie (14, 15 of 16 oktober) worden de uitgewerkte ideeën gepresenteerd en mogen aanwezigen stemmen op de ideeën. Op 1 november is het sportakkoord gereed.