HEEFT U EEN VRAAG?

Wellicht staat op deze site
het antwoord

klik hier voor meer info

ACCOMMODATIE HUREN?

Reserveer direct
via deze site!

klik hier voor meer info

JIJ BEWEEGT TOCH OOK?

Het hele jaar door
heel veel activiteiten?

klik hier voor een overzicht

 

Sportimpuls

De afgelopen jaren heeft de overheid met sportimpulssubsidies lokale initiatieven op het gebied van sport financieel ondersteund om op te starten. Misschien heeft u hier al van gehoord, bent u op dit moment druk bezig met een aanvraag of was u er nog niet van op de hoogte. De rijksoverheid heeft voor deze regeling, genaamd de ‘Sportimpuls’, jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar om lokale sport- en beweegaanbieders te ondersteunen bij het opstarten van lokale actieplannen om tot een hogere en duurzame sportdeelname te komen. De eerstvolgende aanvraagmogelijkheid loopt van 12 februari 2015 tot 16 april 2015.

Wat is de sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij
de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. De subsidie is expliciet bedoeld om duurzame activiteiten op te zetten, die binnen 3 jaar zonder de subsidie kunnen draaien en blijven bestaan. Subsidie wordt niet verstrekt aan activiteiten en projecten die structureel subsidie nodig blijven hebben. De Sportimpuls geeft de mogelijkheid om eenmalig een bedrag tussen de € 10.000 en € 125.000 aan te vragen. De Sportimpuls 2015 kent naast de ‘reguliere’ ronde van ruim 3,5 miljoen euro nog twee specifieke rondes: de Sportimpuls Jeugd uit lage inkomensbuurten (4 miljoen euro) en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (1,5 miljoen euro).

Menukaart Sportimpuls
De Menukaart Sportimpuls bevat een selectie van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren
ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en anderen. Sport- en beweegaanbieders kunnen alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod uit deze menukaart. De menukaart is te vinden op www.sportindebuurt.nl.

Samenwerking tussen lokale partijen
Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerken essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kunnen de gewenste doelgroepen bereikt en in beweging worden gebracht en kan gezorgd worden voor structureel aanbod.

Buurtactieplan
Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een belangrijke eerste stap: welke groepen bewegen weinig of dreigen uit te vallen, wat is hun behoefte en welk beweegaanbod is er voor hen al beschikbaar. Een buurtactieplan is de ‘doorvertaling’ van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt. Veel gemeenten werken al met visies en uitvoeringsplannen op buurtniveau. Hun plannen zijn gebaseerd op een analyse van een buurt. Daarbij is gekeken naar welke maatschappelijke thema’s in een buurt spelen, waar organisaties en bewoners in de buurt behoefte aan hebben en waar witte vlekken zitten als het gaat om aanbod en accommodaties. Een buurtactieplan biedt een uitstekende basis om aanvragen voor Sportimpuls én de inzet van buurtsportcoaches op te baseren, voor meerdere jaren. U kunt bij Sportservice Ede terecht voor het buurtactieplan en de vertaling hiervan in uw plannen.

KISS
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een data informatiesysteem ontwikkeld, KISS, wat
inzicht geeft in de sportparticipatie van de georganiseerde sport op wijkniveau. Het KISS-systeem (Kennis- en informatiesysteem voor de Sport van het NOC*NSF) verzamelt gegevens van de georganiseerde sport. Dit systeem registreert van alle leden van de aangesloten bonden de postcode, geboortedatum, geslacht, lidmaatschap bond, start lidmaatschap bij betreffende bond en eventuele einddatum. Door middel van dit systeem kunt u uw aanvraag ondersteunen en uw ledenwervingsactiviteiten gerichter inzetten. Gegevens uit het KISS systeem kunnen aangevraagd worden via Joost Gerrits van Sportservice Ede.

Ondersteuning
Uiteraard willen wij vanuit Sportservice Ede u graag ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie.
Wij hopen dat, mede door onze ondersteuning, er zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Ede een subsidie in het kader van de Sportimpuls zullen aanvragen. Weet u niet of uw idee voor deze subsidieregeling in aanmerking kom? Wilt u graag ondersteuning bij het uitwerken van uw idee? Wilt u gegevens uit het buurtactieplan of uit het KISS systeem? Of heeft u een andere vraag? U kunt altijd terecht bij de combinatiefunctionaris die in uw regio actief is. Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Sport en Bewegen, via verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of 0318 - 69 25 06.

Handige documenten (klik op de naam om de documenten te openen):

Netwerkanalyse

Gemeentelijke sportnota Ploegenspel 2.0

Presentatie Sportimpuls van de themabijeenkomst op 25 juni 2012