Update buitensport ivm Corona maatregelen

Minister-president Rutte heeft de afgelopen week ruimte gegeven voor kinderen om weer wat meer buiten te kunnen gaan sporten. Dat vinden wij, en u waarschijnlijk ook, prettig om te horen. 

Vanaf dinsdagavond zijn wij daarom al druk bezig met de invulling hiervan. Wat mag wel en wat mag nog niet. En onder welke voorwaarden kan er waar gesport worden. U bent daar waarschijnlijk zelf ook al mee bezig. 

We hebben de woorden van onze minister president als volgt vertaald: 

Sportaanbieders met buitensportaccommodatie 

– Aanbieders zijn vrij om wel of geen aanbod op te starten. Het opstarten van een activiteit heeft geen enkel gevolg voor subsidie of de aangekondigde compensatiemaatregelen
 – Alleen buitensport: alle binnensportaccommodaties en zwembad De Peppel blijven dicht
– Kleedkamers, kantines en toiletgebouwen blijven dicht

– Aanbieders mogen op de accommodatie kinderen t/m 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding van een erkende trainer van de aanbieder samen laten sporten
– Aanbieders mogen op accommodatie jongeren van 13 t/m 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding van een erkende trainer van de aanbieder buiten sporten met elkaar, mits op 1,5 meter afstand van elkaar 

– Geen activiteiten voor iedereen ouder dan 18 jaar
– Geen bezoekers toegestaan: alleen sporters en begeleiders
– Geen evenementen of wedstrijden, alleen trainingen mogen gegeven worden

– Aanbieders zijn hoofgebruiker en voeren sleutelbeheer. U bent zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie. Na afloop van de trainingen moet het complex afgesloten worden.
– Aanbieders zoeken als het om een gemeentelijke accommodatie gaat afstemming met Sportservice Ede in verband met groot onderhoud en beschikbaarheid velden
– Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten

– Aanbieders melden aan de gemeente (dennis.zwartkruis@ede.nl) en aan Sportservice Ede (verenigingsadvies@sportservice-ede.nl) zodat er een compleet overzicht ontstaat van wat er wanneer en waar wordt aangeboden. Ook kunnen we op die manier aanbod inplannen van aanbieders die geen eigen accommodatie hebben.
– Aanbieders zijn verplicht hun activiteiten te organiseren conform het (aangekondigde) protocol van NOC*NSF. Dat protocol is vanaf dit weekend op hun site in te zien of via uw sportbond.
– Sportservice Ede kan adviseren over protocol en werkwijze, Sportservice Ede neemt niet de trainingen of het sporten over. 

Sporten in openbare ruimte 

– Sportaanbieders, die normaal binnen sporten, kunnen nu ook buiten gaan sporten in de openbare ruimte.
– Met openbare ruimte bedoelen we hier veldjes, pannakooien, skatebaan, bos, parkeerterreinen, e.d., dus buiten de sportparken. Deze ruimten kunnen niet worden gereserveerd of worden geclaimd door een aanbieder.
– Sportaanbieders die in de openbare ruimte activiteiten willen uitvoeren, wordt gevraagd contact op te nemen met Sportservice Ede, zodat samen gekeken kan worden naar de mogelijkheden op een reguliere sportaccommodatie. 

– In openbare ruimte geldt dat kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding van een erkende trainer van de aanbieder mogen sporten
– In openbare ruimte geldt dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding van een erkende trainer van de aanbieder mogen sporten, mits ze 1,5 meter afstand houden
Voor jongeren boven de 18 jaar blijft het verboden om in kleine groepjes samen te sporten in de openbare ruimte, individueel mag wel 

Voor wat betreft de openstelling van de buitenzwembaden, daarover verwachten wij begin volgende week regionaal uitsluitsel over te krijgen. Ook is er nog geen uitspraak over de mogelijkheden voor topsporters. NOC*NSF informeert de topsporters hierover. 

Hopelijk kunt u met deze richtlijnen uit de voeten. Nogmaals het verzoek om het aanbod van u als sportaanbieder/-verenigingen te melden bij de gemeente en Sportservice Ede, zodat er een compleet overzicht ontstaat van wat er wanneer en waar wordt aangeboden. Ook kunnen we op die manier aanbod inplannen van aanbieders die geen eigen accommodatie hebben. Wij zijn bereikbaar via de mailadressen: 

– Gemeente Ede: dennis.zwartkruis@ede.nl
– Sportservice Ede: verenigingsadvies@sportservice-ede.nl 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u vanzelfsprekend heel veel sterkte in deze moeilijke periode en succes met het al dan niet opstarten van uw aanbod. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Randewijk, voorzitter Sportforum Ede
Dennis Zwartkruis, beleidsadviseur Sport Gemeente Ede
Ronald ter Hoeven, directeur/bestuurder Sportservice Ede