Update coronavirus

UPDATE CORONA-VIRUS 2-4-2020

Via de download vindt u een brief van de Gemeente Ede, Sportforum Ede en Sportservice Ede. We krijgen veel vragen van sportverenigingen en huurders over de Coronacrisis en de gevolgen hiervan voor onder andere de sportverenigingen en de gehuurde accommodaties. In deze brief geven wij wederom een update over hetgeen wij nu weten en is besloten.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, dan verzoek ik u om hiervoor contact op te nemen met Dennis Zwartkruis van de gemeente Ede via dennis.zwartkruis@ede.nl.

UPDATE CORONA-VIRUS 31-3-2020

Dinsdag 31 maart 2020 heeft het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Ede een aantal aanvullende regelingen voor ondernemers en verenigingen getroffen.

U kunt deze regelingen vinden op: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ondernemen-in-ede/aanvullende-regelingen-voor-edese-ondernemers.

Wij zullen de specifieke maatregelen voor sportverenigingen nu verder uitwerken en komen zo spoedig mogelijk met een nadere uitwerking.

Met vriendelijke groet,

Ronald ter Hoeven (directeur/bestuurder Sportservice Ede & Zwembad de Peppel)
Jan Randewijk (voorzitter Sportforum Ede)
Jeroen Otten (adviseur vastgoed Gemeente Ede)
Dennis Zwartkruis (beleidsadviseur sport Gemeente Ede)

UPDATE 24-3-2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid blijven alle sportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede gesloten. MijnFysiopraktijk in de Van der Knaaphal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg. Ook de activiteiten in zalen, op sportvelden, in wijken, speeltuinen etc. die we organiseren kunnen tot nader order helaas maar begrijpelijk niet doorgaan. We zullen uiteraard  berichten wanneer hierin wijzigingen optreden.

We zitten niet stil
Kunnen jullie niet bij ons komen sporten en spelen, dan brengen we dat naar jullie toe. Onze buurtsportcoaches, vakleerkrachten en MBVO-docenten zetten alle online kanalen in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar te houden.

  • Meer bewegen voor ouderen
  • Beweegchallenges
    • Elke werkdag dagen onze buurtsportcoaches en vakleerkrachten je uit om aan een challenge mee te doen via onze social mediakanalen Facebook en Instagram. Van gymoefeningen tot bewegend leren
  • Online gym
    • Onze vakleerkrachten verzorgen voor diverse scholen online gymoefeningen. Al deze oefeningen komen ook op ons Youtube kanaal

Blijf in beweging, ook thuis!

UPDATE 20-3-2020

Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen. In samenwerking met Omroep Gelderland zijn vanochtend de eerste opnames gemaakt voor het TV-programma “Gelderland in Beweging”. De uitzending is vanaf maandag 23 maart elke werkdag van 10.00 tot 10.30 uur en wordt herhaald van 10.30 tot 11.00 uur.

Nu onze MBVO docenten hun lessen niet meer in de zaal kunnen geven, brengen ze sport en bewegen voor ouderen vanaf 55 jaar in de huiskamer.

UPDATE 16-3-2020

Graag uw aandacht voor het volgende. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus zijn er zondag 15 maart 2020 landelijk vergaande maatregelen afgekondigd.

Wij zijn daarom genoodzaakt om alle binnensportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede, tijdelijk te sluiten. Daaronder vallen alle gym- en sportzalen, sporthallen en Zwembad de Peppel. MijnFysiopraktijk in de Topsporthal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg.

Omdat u huurder of contactpersoon van huurders/gebruikers van een of meerdere van die accommodaties bent, ontvangt u nu deze brief. Ik vraag u met klem om de deelnemers aan uw activiteiten hierover snel te informeren. Dit zodat zij niet tevergeefs voor hun cursus, sport of andere activiteit naar de accommodatie komen.

Vanaf heden tot in ieder geval maandag 6 april zijn alle genoemde accommodaties gesloten voor uw activiteiten.

Met deze maatregelen hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het zoveel mogelijk stopzetten van de verdere verspreiding van het virus. Over de mogelijkheid van compensatie van de huurkosten volgt in een later stadium nog bericht. Hierover volgt afstemming met de gemeente Ede.

Wij rekenen erop dat u begrip heeft voor deze sluiting. Hebt u vragen n.a.v. deze brief, dan kunt u die stellen via verhuur@sportservice-ede.nl. Op deze site worden regelmatig updates geplaatst.

Hopelijk kunnen wij met deze maatregel helpen het tij te keren en u ook snel weer een bericht sturen dat de accommodaties als vanouds geopend zijn. Tot die tijd wensen wij u en de uwen veel gezondheid toe!

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van de afdeling Beheer en Verhuur,

Ronald ter Hoeven
Directeur/bestuurder Sportservice Ede

UPDATE 15-3-2020

De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportservice Ede extra alert is en maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en het RIVM.

Sportaccommodaties
Alle binnensportaccommodaties in beheer bij Sportservice Ede zijn t/m 6 april gesloten. Mijn Fysio blijft wel doorgaan met het verlenen van de zorg in de Van der Knaaphal.

Buitensport & Onderhoud
Alleen strikt noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gaan door, zolang er voldoende personeel is en ingehuurde partijen hun werk blijven uitvoeren.

Bewegingsonderwijs
Conform de richtlijn van het RIVM worden alle gymlessen gestaakt t/m 6 april

Activiteiten
Naar advies van de Rijksoverheid zijn al onze sport- en beweegactiviteiten geannuleerd t/m 6 april 2020.

Als er nieuwe richtlijnen of maatregelen worden bekend gemaakt, dan wordt deze update aangepast.