Verhuur & Accommodaties

De afdeling Verhuur & Accommodaties verhuurt bijna alle binnensportaccommodaties in de gemeente Ede. Op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur is zij bereikbaar op telefoonnummer 0318 – 69 25 06 doorkiesnummer 1. Het e-mailadres is verhuur@sportservice-ede.nl.

UPDATE CORONA-VIRUS 2-4-2020

Via de download vindt u een brief van de Gemeente Ede, Sportforum Ede en Sportservice Ede. We krijgen veel vragen van sportverenigingen en huurders over de Coronacrisis en de gevolgen hiervan voor onder andere de sportverenigingen en de gehuurde accommodaties. In deze brief geven wij wederom een update over hetgeen wij nu weten en is besloten.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, dan verzoek ik u om hiervoor contact op te nemen met Dennis Zwartkruis van de gemeente Ede via dennis.zwartkruis@ede.nl.

UPDATE CORONA-VIRUS 31-3-2020

Dinsdag 31 maart 2020 heeft het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Ede een aantal aanvullende regelingen voor ondernemers en verenigingen getroffen.

U kunt deze regelingen vinden op: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ondernemen-in-ede/aanvullende-regelingen-voor-edese-ondernemers.

Wij zullen de specifieke maatregelen voor sportverenigingen nu verder uitwerken en komen zo spoedig mogelijk met een nadere uitwerking.

Met vriendelijke groet,

Ronald ter Hoeven (directeur/bestuurder Sportservice Ede & Zwembad de Peppel)
Jan Randewijk (voorzitter Sportforum Ede)
Jeroen Otten (adviseur vastgoed Gemeente Ede)
Dennis Zwartkruis (beleidsadviseur sport Gemeente Ede)

UPDATE CORONA-VIRUS 24-3-2020

Graag uw aandacht voor het volgende. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus zijn er zondag 23 maart 2020 landelijk verdere maatregelen afgekondigd.

Alle binnensportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede, zijn gesloten. Daaronder vallen alle gym- en sportzalen, sporthallen en Zwembad de Peppel. MijnFysiopraktijk in de Topsporthal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg.

Ik vraag u met klem om de deelnemers aan uw activiteiten hierover snel te informeren. Dit zodat zij niet tevergeefs voor hun cursus, sport of andere activiteit naar de accommodatie komen.

Tot nadere mededeling zijn alle genoemde accommodaties gesloten voor uw activiteiten.

Met deze maatregelen hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het zoveel mogelijk stopzetten van de verdere verspreiding van het virus. Over de mogelijkheid van compensatie van de huurkosten volgt in een later stadium nog bericht. Hierover volgt afstemming met de gemeente Ede.

Wij rekenen erop dat u begrip heeft voor deze sluiting. Hebt u vragen n.a.v. deze brief, dan kunt u die stellen via verhuur@sportservice-ede.nl. Op deze site worden regelmatig updates geplaatst.

Hopelijk kunnen wij met deze maatregel helpen het tij te keren en u ook snel weer een bericht sturen dat de accommodaties als vanouds geopend zijn. Tot die tijd wensen wij u en de uwen veel gezondheid toe!

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van de afdeling Beheer en Verhuur,

Ronald ter Hoeven
Directeur/bestuurder Sportservice Ede

Gymzaal Bunschoterweg

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1977
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Kleefsehoek 1b
6711 SP Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Zwembad de Peppel

Informatie
Afmetingen nvt
Bouwjaar nvt
Inrichting onderwijs beperkt
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 0 personen
Bijzonderheden Meer informatie www.zwembadede.nl
Contact
Peppelensteeg 17
6715 CV EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sportzaal de Spil

Informatie
Afmetingen 32 x 22 x 7
Bouwjaar 1995 / renovatie 2014
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 64 personen
Max aantal aanwezigen 0 personen
Bijzonderheden
Contact
Molenweg 8
6732 BL HARSKAMP
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Vergaderkamer De Spil

Informatie
Afmetingen 10 x 5 x 2
Bouwjaar 1995 / renovatie 2014
Inrichting onderwijs volledig
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Molenweg 8
6732 BL HARSKAMP
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sporthal Van der Knaaphal

Informatie
Afmetingen 48 x 28 x 9 m
Bouwjaar 2018
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 1100 personen
Max aantal aanwezigen 2000 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening aanwezig. Kijk voor meer informatie op www.vanderknaaphal.nl
Contact
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Vergaderruimte Van der Knaaphal

Informatie
Afmetingen nvt
Bouwjaar nvt
Inrichting onderwijs beperkt
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 12 personen
Bijzonderheden
Contact
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Multifunctionele trainingsruimte

Informatie
Afmetingen 14 x 14 meter
Bouwjaar 2018
Inrichting onderwijs beperkt
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 20 personen
Bijzonderheden Mogelijkheden qua gebruik als ruimte:
1. Athletic Skills Gymnasium (breed motorische training)
2. Dojo (vechtsporten)
3. Trainingsruimte (kracht)
4. Danszaal
Contact
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Online Reserveren

Leslokaal Van der Knaaphal

Informatie
Afmetingen nvt
Bouwjaar 2018
Inrichting onderwijs volledig
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 30 personen
Bijzonderheden
Contact
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Online Reserveren

Sportcafé Time Out

Informatie
Afmetingen nvt
Bouwjaar 2018
Inrichting onderwijs beperkt
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 120 personen
Bijzonderheden
Contact
Burgemeester Cees van der Knaapweg 10
6717 VZ Ede
verhuur@sportservice-ede.nl
06 - 29 01 72 07, Mark van Ovost
Meer info Online Reserveren

Sporthal de Peppel

Informatie
Afmetingen 48 x 28 x 9 m
Bouwjaar 1982
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 650 personen
Max aantal aanwezigen 1200 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Peppelensteeg 1a
6715 CV EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Vergaderkamer De Peppel

Informatie
Afmetingen nvt
Bouwjaar 1983
Inrichting onderwijs beperkt
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 12 personen
Bijzonderheden Foto vergelijkbaar met locatie
Contact
Peppelensteeg 1a
6715 CV EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sportzaal Kernhemzaal

Informatie
Afmetingen 28 x 22 x 7 m
Bouwjaar 2013
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 35 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Lagewoud 18
6718 MM EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sportzaal De Soetendaal Bennekom

Informatie
Afmetingen 28 x 16 x 7 m
Bouwjaar 1979
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 100 personen
Max aantal aanwezigen 400 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Halderweg 48
6721 ZK BENNEKOM
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sportzaal De Maandereng

Informatie
Afmetingen 28 x 22 x 7 m
Bouwjaar 1984
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 350 personen
Bijzonderheden Ingang via het fietspad.
Contact
Mesdagstraat 3
6717 SE EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal van Zantenstraat

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar gerenoveerd 2013
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Van Zantenstraat 7
6712 EE EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Verlengde Parkweg

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1974 / renovatie 2018
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Verlengde Parkweg 49a
6717 GL EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Schoolstraat Ederveen

Informatie
Afmetingen 20 x 10 x 5,5 meter
Bouwjaar 1981
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening aanwezig.
Contact
Schoolstraat 1a
6744 WA EDERVEEN
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Ridderhof

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1977
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Ridderhof 15
6715 EL EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Platanenlaan Bennekom

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1981
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Platanenweg 2a
6721 CJ BENNEKOM
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Kerkweg

Informatie
Afmetingen 18 x 9 x 5,5 meter
Bouwjaar 1930 / renovatie 1971
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden Ingang aan Blotenberglaan.
Contact
Kerkweg 19a
6717 EX EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Kerkhoflaan Lunteren

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1974
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Kerkhoflaan 23
6741 BN LUNTEREN
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Essenburg

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1970 / gerenoveerd 2018
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Essenburg 4
6714 EN EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Ceelman van Ommeren

Informatie
Afmetingen 24 x 13 x 5,5 meter
Bouwjaar 2003
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Ceelman van Ommerenweg 9
6711 JD EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Wulplaan

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 2013
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening
Contact
Wulplaan 9a
6713 EE EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Bettekamp

Informatie
Afmetingen 20 x 10 x 5,5 meter
Bouwjaar 2015
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
De Ruijterstraat 3
6712 DS EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Sporthal het Riet

Informatie
Afmetingen 42 x 28 x 7 meter
Bouwjaar 1991
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 300 personen
Max aantal aanwezigen 650 personen
Bijzonderheden Gehandicaptenvoorziening is aanwezig. Ook een Sportcafé Dick's Inn zit ernaast.
Contact
Laan der Verenigde Naties 84
6717 JE EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Vergaderkamer ’t Riet

Informatie
Afmetingen volgen
Bouwjaar 1991
Inrichting onderwijs volledig
Douches nee
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 15 personen
Bijzonderheden
Contact
Laan der Verenigde Naties 84
6717 JE EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren

Gymzaal Blijdestein

Informatie
Afmetingen 21 x 12 x 5,5 meter
Bouwjaar 1974
Inrichting onderwijs volledig
Douches ja
Tribunecapaciteit 0 personen
Max aantal aanwezigen 50 personen
Bijzonderheden
Contact
Goudenstein 7
6714 DA EDE
verhuur@sportservice-ede.nl
0318 - 69 25 06 doorkiesnummer 1 (weekdagen van 9.00 - 12.00 uur)
Meer info Online Reserveren