Voor scholen

Gymonderwijs de Vallei

Onze vakdocenten geven bewegingsonderwijs op tientallen basisscholen in en rondom de Valleiregio. Niet alleen rond de tafel, maar ook in de gymzaal sparren we met Sportservice Wageningen, Sportservice Rhenen, KVLO, NOC NSF, de HAN en het Dulon College om de kwaliteit van ons lessen blijvend te borgen, te vernieuwen en in te spelen op de laatste ontwikkelingen.

Pleinspelen, een (tussen- of naschools) multi-sport programma voor alle type bewegers, een uitdagend schoolplein creëren waarbij iedereen tot zijn recht komt. De vakdocenten van Gymonderwijs denken graag mee over het sportbeleid en aanbod van de school en gaan graag het gesprek aan over de kansen die hier liggen.

Contactgegevens
Teamleider Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Bram Boerma

 

 

 

 

De kracht van een vakleerkracht Gymonderwijs de Vallei

Directrice Maartje ter Beek van basisschool de Vuurvogel vertelt in deze video wat een vakleerkracht Gymonderwijs de Vallei voor haar school betekent.

24% van de gymlessen worden vandaag de dag (nog steeds) gegeven door onbevoegde leerkrachten. Drie op de tien kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten en fietsen naar school is er helaas vaak niet meer bij (TNS NIPO, 2018).

Door kwalitatief goed, passend en afwisselend bewegingsonderwijs ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sportplezier. Onze vakleerkrachten zijn expert in het aanbieden van verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Ook ondersteunen we scholen om kinderen de beste omgeving voor het ontwikkelen van sport te bieden. De gymles wordt op deze manier een ontdekkingsreis en zoektocht naar eigen unieke beweegtalenten. Dit alles heeft effect op de school- en leerprestaties en door de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, wordt de werkdruk verlaagd. Een groot voordeel voor de groepsleerkrachten en school.

Contactgegevens
Teamleider Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Bram Boerma

Ons onderwijsprogramma

Wij hanteren een eigen ontwikkeld onderwijsprogramma tijdens onze gymlessen. Ons programma is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Dit is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelingsmodel voor alle bewegers. De unieke structuur brengt kwaliteit in een veelzijdige, breed motorische ontwikkeling van kinderen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en vooral plezier in bewegen voor iedereen. Kernwoorden die bij ons hoog in het vaandel staan en waarvan we overtuigd zijn dat ze bijdragen aan de bewuste keuze voor een leven lang bewegen. Ons motto: ‘Jong geleerd, is oud gedaan!’

Hoe ziet ons onderwijsprogramma er in de praktijk uit?
Ons programma voor het bewegingsonderwijs bestaat uit een cyclus van drie weken waarin er een specifieke sportactiviteit centraal staat, op verschillende manieren ingevuld wordt en altijd aangevuld met de tien basisgrondvormen van bewegen. De oefeningen zijn op alle niveaus toepasbaar en ze zijn zeer uitdagend. Op deze manier werken we continue aan het vergroten van de motorische vaardigheden, leren we kinderen beter bewegen en plezier ervaren.

Contactgegevens
Vakdocent bewegingsonderwijs Arne Hennink

MQ scan en het leerlingvolgsysteem

Uit recent onderzoek is gebleken dat bij 20% van de kinderen de motorische vaardigheid onvoldoende/slecht is. Motoriek is het vermogen om verschillende motorische handelingen uit te kunnen voeren en dus goed te bewegen. Er is namelijk gebleken dat een goede motoriek van cruciaal belang is in het dagelijkse leven en voor onze gezondheid.

De motorische vaardigheden van kinderen maken we inzichtelijk door twee keer per jaar bij de gymles een MQ scan uit te voeren. Resultaten en rapportages zijn direct online zichtbaar voor de leerkracht en de school. Met dit inzicht en volgsysteem, zorgen wij ervoor dat er jaarlijks gericht en individueel aan de motoriek kan worden gewerkt.

Met de resultaten kunnen we ook doorverwijzen naar aansluitende multi-sport programma’s, waarbij ieder kind zijn/haar talent kan ontdekken en optimaal benutten. Daarnaast geeft het ons informatie die helpt bij de doorontwikkeling van ons onderwijsprogramma voor het bewegingsonderwijs.

Voordelen van goede motorische vaardigheden:

  • Motorische competentie is cruciaal voor de betrokkenheid van kinderen bij fysieke activiteiten.
  • Het draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Lekker in je vel zitten dus!
  • Recent onderzoek laat zien dat er verbanden zijn tussen een goede motorische ontwikkeling en andere belangrijke vaardigheden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie (concentratievermogen en leerprestaties), fitheid en BMI. Een goede motorische vaardigheid heeft een positieve invloed op de leerprestaties en vaardigheden op ander gebied.