Voor verenigingen

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Daarbij staat je vraag centraal. We maken een afspraak om het vraagstuk te bespreken en adviseren en ondersteunen bij een plan van aanpak. Je krijgt van ons meerdere handvatten om het advies verder binnen de vereniging te implementeren.

Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende onderwerpen:
– Vrijwilligers;
– Bestuur;
– Themabijeenkomsten
– Veilig pedagogisch klimaat;
– Sportsubsidies;
– Sponsoring en ledenwerving;
– Opzetten aangepast sporten.

Voor meer informatie over de Sportaward en het activiteitenfonds ben je hier ook op het juiste adres.

 

Update corona-virus

UPDATE CORONA-VIRUS 2-4-2020

Via de download vindt u een brief van de Gemeente Ede, Sportforum Ede en Sportservice Ede. We krijgen veel vragen van sportverenigingen en huurders over de Coronacrisis en de gevolgen hiervan voor onder andere de sportverenigingen en de gehuurde accommodaties. In deze brief geven wij wederom een update over hetgeen wij nu weten en is besloten.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, dan verzoek ik u om hiervoor contact op te nemen met Dennis Zwartkruis van de gemeente Ede via dennis.zwartkruis@ede.nl.

UPDATE CORONA-VIRUS 31-3-2020

Dinsdag 31 maart 2020 heeft het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Ede een aantal aanvullende regelingen voor ondernemers en verenigingen getroffen.

U kunt deze regelingen vinden op: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ondernemen-in-ede/aanvullende-regelingen-voor-edese-ondernemers.

Wij zullen de specifieke maatregelen voor sportverenigingen nu verder uitwerken en komen zo spoedig mogelijk met een nadere uitwerking.

Met vriendelijke groet,

Ronald ter Hoeven (directeur/bestuurder Sportservice Ede & Zwembad de Peppel)
Jan Randewijk (voorzitter Sportforum Ede)
Jeroen Otten (adviseur vastgoed Gemeente Ede)
Dennis Zwartkruis (beleidsadviseur sport Gemeente Ede)

UPDATE 24-3-2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid blijven alle sportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede gesloten. MijnFysiopraktijk in de Van der Knaaphal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg. Ook de activiteiten in zalen, op sportvelden, in wijken, speeltuinen etc. die we organiseren kunnen tot nader order helaas maar begrijpelijk niet doorgaan. We zullen uiteraard berichten wanneer hierin wijzigingen optreden.

UPDATE 16-3-2020

Graag uw aandacht voor het volgende. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus zijn er zondag 15 maart 2020 landelijk vergaande maatregelen afgekondigd.

Wij zijn daarom genoodzaakt om alle binnensportaccommodaties, in beheer bij Sportservice Ede, tijdelijk te sluiten. Daaronder vallen alle gym- en sportzalen, sporthallen en Zwembad de Peppel. MijnFysiopraktijk in de Topsporthal blijft bereikbaar voor het verlenen van zorg.

Omdat u huurder of contactpersoon van huurders/gebruikers van een of meerdere van die accommodaties bent, ontvangt u nu deze brief. Ik vraag u met klem om de deelnemers aan uw activiteiten hierover snel te informeren. Dit zodat zij niet tevergeefs voor hun cursus, sport of andere activiteit naar de accommodatie komen.

Vanaf heden tot in ieder geval maandag 6 april zijn alle genoemde accommodaties gesloten voor uw activiteiten.

Met deze maatregelen hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het zoveel mogelijk stopzetten van de verdere verspreiding van het virus. Over de mogelijkheid van compensatie van de huurkosten volgt in een later stadium nog bericht. Hierover volgt afstemming met de gemeente Ede.

Wij rekenen erop dat u begrip heeft voor deze sluiting. Hebt u vragen n.a.v. deze brief, dan kunt u die stellen via verhuur@sportservice-ede.nl. Op deze site worden regelmatig updates geplaatst.

Hopelijk kunnen wij met deze maatregel helpen het tij te keren en u ook snel weer een bericht sturen dat de accommodaties als vanouds geopend zijn. Tot die tijd wensen wij u en de uwen veel gezondheid toe!

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van de afdeling Beheer en Verhuur,

Ronald ter Hoeven
Directeur/bestuurder Sportservice Ede

UPDATE 15-3-2020

De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportservice Ede extra alert is en maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en het RIVM.

Sportaccommodaties
Alle binnensportaccommodaties in beheer bij Sportservice Ede zijn t/m 6 april gesloten. Mijn Fysio blijft wel doorgaan met het verlenen van de zorg in de Van der Knaaphal.

Buitensport & Onderhoud
Alleen strikt noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gaan door, zolang er voldoende personeel is en ingehuurde partijen hun werk blijven uitvoeren.

Bewegingsonderwijs
Conform de richtlijn van het RIVM worden alle gymlessen gestaakt t/m 6 april

Activiteiten
Naar advies van de Rijksoverheid zijn al onze sport- en beweegactiviteiten geannuleerd t/m 6 april 2020.

Als er nieuwe richtlijnen of maatregelen worden bekend gemaakt, dan wordt deze update aangepast.

Sportaward

Sportforum Ede, Sportservice Ede en de gemeente Ede hebben de Sportaward Ede in het leven te roepen. De Sportaward is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van sport in de gemeente Ede. Ieder jaar kan aan meerdere individuen, initiatieven of groepen een Sportaward uitgereikt worden.

Om in aanmerking te komen voor een Sportaward zijn een aantal criteria opgesteld. Ieder kan nominaties voor deze Award aandragen. Toekenning wordt bepaald door een jury. Winnaars van de SportAward Ede ontvangen voor hun prestatie een beeldje, vergezeld met een officiële oorkonde. Zij ontvangen een beeldje met als titel ‘De Overwinning’.

Algemene criteria toekenning Sportaward

 1. Individuele sporters en organisaties waarvan leden/vrijwilligers/sportploegen worden genomineerd, dienen in de gemeente Ede woonachtig en/of gevestigd te zijn;
 2. Een individuele sporter kan slechts éénmaal in zijn of haar carrière de Sportaward Ede ontvangen;
 3. De Sportaward Ede kan meerdere keren per jaar worden uitgereikt.

Criteria voor individuele sporters/teamsporters:

 1. Uitzonderlijke prestatie (individueel of als onderdeel van een sportploeg);
 2. Prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau;
 3. Heeft nog niet eerder een Sportaward ontvangen;
 4. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Criteria voor sportploegen:

 1. Uitzonderlijke prestatie;
 2. Prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau;
 3. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Criteria voor vrijwilligers van sportorganisaties:

 1. De kandidaat heeft gedurende minimaal 10 jaar één of meerdere bestuurs-/commissie- functies vervuld bij één of meerdere Edese sportverenigingen of -organisaties. De vereniging(en)/organisatie(s) moet(en) daarbij de voordracht van de kandidaat onderschrijven én onderbouwen;
 2. De kandidaat heeft gedurende minimaal 15 jaar één of meerdere uitvoerende functies vervuld die rechtstreeks ten dienste staan van sportende jongeren, ouderen of mindervaliden al dan niet binnen een sportorganisatie. De einddoelgroep moet de voordracht van de kandidaat onderschrijven én onderbouwen;
 3. De kandidaat moet een drijvende kracht zijn achter een initiatief of (mede) organisator van een in Ede gehouden sportevenement (of reeks van gelijksoortige evenementen) zijn, dat gedurende minimaal 5 jaren in Ede heeft plaats gevonden en dat op minimaal landelijk niveau bekendheid heeft gekregen;
 4. De kandidaat heeft in algemene zin een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de sport in Ede of het belang van sport in Ede vergroot.
 5. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Voordrachten
Alle inwoners en organisaties die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Ede kunnen kandidaten voordragen voor een Sportaward Ede.

Het is voor 2020 niet meer mogelijk om in te zenden.

Activiteitenfonds

Het Activiteitenfonds is door de gemeente in het leven geroepen met als doel het versterken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Ede. Het fonds geeft hier uitvoering aan door de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een cursus uit het bestaande aanbod van het fonds of door een tegemoetkoming in de kosten voor deskundigheidsbevordering en PR-acties.

Criteria
Wij geven uitvoering aan het activiteitenfonds voor de sport. Het bedrag is bedoeld voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die actief zijn binnen sportverenigingen en het ondersteunen van PR acties voor sportverenigingen. Uiteraard zitten er voorwaarden aan het gebruik van het activiteitenfonds voor sportverenigingen.

Vergoedingen
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u na afloop van de cursus of PR actie uw toegekende vergoeding declareren. Het activiteitenfonds keert bijdrages alleen op declaratiebasis uit. Hiervoor gelden deze voorwaarden.

Aanvraag doen?
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds of een vraag hierover heeft, kunt u het ingevulde aanvraagformulier mailen naar verenigingsadvies@sportservice-ede.nl of opsturen. Uiteraard kunt u ons ook bellen.

Downloadformulieren
Aanmeldformulier gezamenlijke cursus
Aanmeldformulier scholing
Aanmelding PR-actie
Declaratieformulier cursus
Declaratieformulier gezamenlijke cursus
Declaratieformulier PR-actie